Kommentarpolicy

Bondbloggens kommentarer publiceras direkt och granskas i efterhand. En kommentars skribent har huvudansvaret för innehållet i en kommentar, men Bondbloggen har också ett ansvar att efterhandsgranska kommentarerna. Kommentarer som bedöms som ärekränkande, hets mot folkgrupp etc. kommer att raderas, och i extrema fall polisanmälas.

För att undvika skräppost och reklam i kommentarerna så skickas automatiskt inlägg med flera länkar för granskning innan de publiceras.