Sportresultaten

Söndag kväll och TV och radio malar på med sina sportresultat. Jag är inte så intresserad av hur det gått för Ingå Uf i damhandboll utomhus mot Replot Ik. Däremot är jag intresserad av lite andra resutltat

I veckan som gick kom resultaten från analyserna av förra säsongens spannmålsskörd. Det funkar ju så att man säljer lite i blindo och sedan göres prissättningen utgående från kvaliten på partiet. Vete blir bröd- eller fodersäd, havren blir gryn- eller foderhavre, kornet kan gå till malt eller foder, etc etc. Man kan ställa det hela lite redan i odlingsplaneringen, en mera svårodlad sort blir ofta bättre i kvaliteten, man kan också misslyckas kapitalt. Tvärtom är ovanligare, en gammal tidig havresort typ Veli blir sällan grynhavre.

Nog tjatat om detta, till resultaten från Svedjebäck 1:87 säsongen 2010:

RYPS: (Eos) Sått 4.6 Tröskat 8-16.9

Hektarskörd: 1684 kg. Ogräshalt 1%, Oljehalt 39,3% , Protein 23.9 %

Vete: (Zebra)   Sått 10-14.5 Tröskat 20.8 – 1.9

Hektarskörd: 4066 kg. Hl-vikt 82,80. Ogräs 1,9% Falltal 295, Protein 14.0% Främmande frön: 0,1%

Rypsen åkte till Mildola i Kyrkslätt för att bli margarin eller rypsolja, vetet blev vetemjöl i en påse i Seinäjoki.

Huvudsaken att jag är nöjd, och det är jag!

                                                     

Författare: Kalle

Har varit spannmålsodlare sedan 20 årsåldern. Jobbar som brandförman i Närpes, det betyder att jag inte är heltidsjordbrukare annat än i hjärtat. Jag har familj, sambo och tre döttrar födda -04, -09 och -16 Jag odlar spannmål och oljeväxter på 38 ha, och gör detta på största allvar. Den skrala lönsamheten har inte knäckt mig, bara gjort att jag inte kan vara heltidsbonde. Dessutom har jag ett intresse för närhistorien, och jobbar gärna med att restaurera nyare veteranbilar. (70-talet) Har tre dylika + en mc i garaget. Samlar gärna material och skriver ner mycket nutidshistorier för framtiden. Jag är öppen för det mesta bara det inte har med sport eller idrott att göra. Jag betraktar all sport och idrott som flykt och försvarbeteenden, det man inte kan göra med traktorn kan gott lämnas ogjort!