16 mars, 2010 av Mats

Kontorsdag

Idag blev det kontorsdag, högen med oåtgärdade papper blev slutgiltigt för stor för att nonchaleras. Jag betalade räkningar, fyllde i statistik om fjolårets skördar, fixade klart en del kalkyler och beräkningar jag lovat hjälpa en kollega med, ringde ett par samtal i ett litet närmatsprojekt jag följer med från sidan och – framförallt – kontaktade ett par av mina arrendegivare för att få arrendeavtalen förnyade.

Jag planerar att lägga om mina husdjur till ekoproduktion i vår (hittills har jag bara bedrivit växtodlingen ekologiskt). I och med att jag skriver på ekoavtalet förbinder jag mej att producera ekologiskt i fem år och då måste jag också ha arrendeavtal som omspänner hela den femårsperioden. Nu har jag bara tre år kvar på alla mina avtal så det räcker inte. De jag hann ringa idag var positivt inställda, inga problem att förlänga avtalen.

Arrendemark är alltid ett litet stressmoment, eftersom man ju inte vet hur lång eller kort tid man får odla den.  Finska gårdar arrenderar i medeltal 60% av sin areal, så för många är det helt avgörande för deras uppehälle om de har kvar arrendena eller inte. Jag har förmånen att ha arrendegivare som vill ha “fasta förhållanden” och vissa av kontrakten har rullat på i över 15 år. Sånt är guld värt, eftersom det gör det mycket lättare att planera verksamheten.

Dessutom är det faktiskt också bättre för jorden. Vissa åtgärder, som t.ex. dikning och kalkning, är dyra för stunden men nödvändiga på lång sikt. Har man då bara korta, osäkra arrendeavtal är risken stor att man låter bli att göra de långsiktig åtgärderna och det försämrar markens bördighet i ett längre perspektiv.

Kalkningen, ja!! Den glömde jag beställa. Kanske det får blir en kontorsdag morgon också. 😉

3 svar till “Kontorsdag“

 1. Nisse skriver:

  Jo, suck, ibland måste man ha kontorsdag – även om jag numera försöker undvika pappersarbete. Det är mycket roligare i skogen.

  För mej går det mest tid åt till att planera diverse projekt från byggnader till maskiner. Beställningar och inköp försöker jag sköta via nätet så mycket som det är möjligt.

  Intressant med arrenden. Här är det svårt att hitta nån som arrenderar ut nånting eftersom nästan alla fortfarande är aktiva bönder även om de kan ha ett jobb på dagarna. Men vi kanske har litet större gårdar …

 2. Mats skriver:

  Den här kontorsdagen var nog från den trevligare ändan (om man bortser räkningarna), så det gick an.

  Här i norra ändan av Österbotten baserar nästan alla expanderande gårdar sin verksamhet på arrende. När man arrenderar kring 80% av marken man odlar ställer det vissa intressanta krav på verksamheten, den måste snabbt kunna anpassas till förändringar i arealen. Speciellt för husdjursgårdar kan det bli utmanande.

  Jag läste i en lantbrukstidning om en svensk lantbrukare som odlade 200 hektar, varav allt var arrende. Det blir riktigt spännande.

 3. några frågor skriver:

  – Hur hittar man markägare som är villiga att arrendera så stora arealer då?

  – Hur mycket pengar lämnar egentligen över efter allt extra slitage och arbete?

  Hur många km från gården brukar ni ha de arrenderade arrealerna?