Yess!

Årets stödansökan är inlämnad. Jag fyllde i den elektroniskt för andra året i rad och är lika imponerad som i fjol över hur smidigt det fungerar. Tidigare gjorde vi våra arealstödsansökningar för hand (med penna och en massa blanketter) och det var ett evinnerligt räknande, för att inte tala om detektivarbetet för att hitta en felande decimal nånstans i materialet.

Den elektroniska stödansökan görs på datorn och man har tidigare års uppgifter som underlag. Lite långsamt var det i vissa lägen och vissa funktioner tenderar att låsa sig, men på det stora hela är det bra. Tidsinbesparingen är markant, från att ha tagit närmare en dag i anspråk är själva ifyllandet nu nere i c. 2-3 h. Det bakomliggande tankearbetet kring vad och hur det skall fyllas i är förstås det samma, men det rent mekaniska ifyllningsarbetet har minskat.

Från Mavis (Maaseutuvirasto) ansökningssidor.

För intresserade kollegor kan jag meddela att jag nu fyllt i blanketterna nr 101A, 101B, 102A, 102B, 102C och 144. När jag ändå var i gasen fyllde jag också i en 253 med bilagor samt en 215E, där jag dock ersatte bilagan 215ELr med en kopia av 102B.

Hjärtliga hälsningar från signaturen “Kontorist-Javisst!”. 🙂

Författare: Mats

Jag är 42 år, gift och har en son på nio år. Min fru jobbar som lågstadielärare, så mitt jordbruk är ett enmansföretag. Jag har varit jordbrukare sedan 2001. Innan dess hann jag jobba 6 år som lantbruksrådgivare inom växtodling och ekonomi. Gården har ända fram till hösten 2009 varit en mjölkgård, men numera bedriver köttproduktion med dikor och en del växtodling. Det är känslosamt att lämna en produktionsform som funnits på gården i generationer, men samtidigt spännande att ge sig i kast med något nytt och lite obekant. Tanken är i första hand att sälja kalvar vidare till specialiserade uppfödare, i framtiden kan också egen uppfödning komma i fråga. En riktigt intressant tanke är att själv slakta och sälja köttet direkt till konsumenter, som jag börjat testa i liten skala. Växtodlingen har bedrivits ekologiskt sedan 1995 och husdjuren sedan 2010. Ekoodlingen passar gården rätt bra och gör enligt min mening produktionen lite mer spännande. Spänningen är visserligen på gott och ont, går det bra är det extra kul men går det åt pipan svider ordentligt.

2 reaktioner till “Yess!”

  1. Jag lämnade också in min ansökan i går – elektroniskt förstås och det är ett bra system men ett fel har det: Tryck INTE på Bakåt-knappen på nätläsaren. Då råddar det till det. Man måste använda systemets egna Föregående och Nästa-knappar.

    Mycket effektivt om man har odlingsplanen klar och det hade jag. Egentligen är det inte så viktigt vad man lämnar in nu för det går att ändra fram till 15 juni. Och det är ju nödvändigt för man vet aldrig om vädret gör det omöjligt att genomföra planerna. Plan är plan men vädret bestämmer ännu vad som kan genomföras i praktiken.

  2. Håller med. Planer gör man så man skall ha nåt att avvika från. 🙂 Speciellt då det gäller sådden är det väldigt sant.

Kommentarer är stängda.