27 april, 2010 av Mats

Yess!

Årets stödansökan är inlämnad. Jag fyllde i den elektroniskt för andra året i rad och är lika imponerad som i fjol över hur smidigt det fungerar. Tidigare gjorde vi våra arealstödsansökningar för hand (med penna och en massa blanketter) och det var ett evinnerligt räknande, för att inte tala om detektivarbetet för att hitta en felande decimal nånstans i materialet.

Den elektroniska stödansökan görs på datorn och man har tidigare års uppgifter som underlag. Lite långsamt var det i vissa lägen och vissa funktioner tenderar att låsa sig, men på det stora hela är det bra. Tidsinbesparingen är markant, från att ha tagit närmare en dag i anspråk är själva ifyllandet nu nere i c. 2-3 h. Det bakomliggande tankearbetet kring vad och hur det skall fyllas i är förstås det samma, men det rent mekaniska ifyllningsarbetet har minskat.

Från Mavis (Maaseutuvirasto) ansökningssidor.

För intresserade kollegor kan jag meddela att jag nu fyllt i blanketterna nr 101A, 101B, 102A, 102B, 102C och 144. När jag ändå var i gasen fyllde jag också i en 253 med bilagor samt en 215E, där jag dock ersatte bilagan 215ELr med en kopia av 102B.

Hjärtliga hälsningar från signaturen ”Kontorist-Javisst!”. 🙂

2 svar till “Yess!“

  1. Nisse skriver:

    Jag lämnade också in min ansökan i går – elektroniskt förstås och det är ett bra system men ett fel har det: Tryck INTE på Bakåt-knappen på nätläsaren. Då råddar det till det. Man måste använda systemets egna Föregående och Nästa-knappar.

    Mycket effektivt om man har odlingsplanen klar och det hade jag. Egentligen är det inte så viktigt vad man lämnar in nu för det går att ändra fram till 15 juni. Och det är ju nödvändigt för man vet aldrig om vädret gör det omöjligt att genomföra planerna. Plan är plan men vädret bestämmer ännu vad som kan genomföras i praktiken.

  2. Mats skriver:

    Håller med. Planer gör man så man skall ha nåt att avvika från. 🙂 Speciellt då det gäller sådden är det väldigt sant.