Blixtnedslag i Pjelax, hagelfall i Yttermark

“Ett ca 700 meter brett bälte från Pottan till Strandkärret var helt vitt av hagel endel stora som ägg. Vår sagesman en 70-åring har aldrig sett något dylikt. Storm och hagelfall gjorde stora skador i Yttermark. Bla skörden till 75% förstörd. Strax efter klockan 18 i går kväll gick ett svårt hagelfall över norra Öster-Yttermark. Hagel och stormen förstörde delvis Alf Backas och Einar Lundells växthus. Enlada fullmed hö flyttades 1 fot. En annan lada som tillhörde Saxman brann ned. Mjölkbord revs upp samt 9 ladutak ströddes kring fälten. Hagel och isbitar krossade glasrutor. En ko tillhörande Elna Forsell träffades av blixten i den s.k. Hönsängen i Västra Yttermark. Pjelax bönehus förstördes i förrgår kväll av eld som var förorsakad av ett blixtnedslag. Endast förkolnade väggar återstår. Lösöret, bänkar samt ett nytt orgelharmonium hann räddas”

Nåja, åter till nutid. Den ovanstående texten är direkt återgiven ur tidningen Syd-Österbottens spalt “för 50 år sen” och beskriver en händelse den 30.7.1960. Jag tycker den är interessant på två olika sätt. Dels visar den att det inte är något nytt under solen, märkliga väderfenomen har alltid funnits, och böndernas liv har alltid kunnat bli problematiskt på ett par minuter. Därutöver är det lustigt hur journalistiken ändrats på femtio år. Detaljrikedomen lokalt har fått ge vika för ett globalt nyhetsflöde. På gott och ont förstås. 

Måtte vi dock förskonas från hönsäggshagel, det låter inte kul

Författare: Kalle

Har varit spannmålsodlare sedan 20 årsåldern. Jobbar som brandförman i Närpes, det betyder att jag inte är heltidsjordbrukare annat än i hjärtat. Jag har familj, sambo och tre döttrar födda -04, -09 och -16 Jag odlar spannmål och oljeväxter på 38 ha, och gör detta på största allvar. Den skrala lönsamheten har inte knäckt mig, bara gjort att jag inte kan vara heltidsbonde. Dessutom har jag ett intresse för närhistorien, och jobbar gärna med att restaurera nyare veteranbilar. (70-talet) Har tre dylika + en mc i garaget. Samlar gärna material och skriver ner mycket nutidshistorier för framtiden. Jag är öppen för det mesta bara det inte har med sport eller idrott att göra. Jag betraktar all sport och idrott som flykt och försvarbeteenden, det man inte kan göra med traktorn kan gott lämnas ogjort!