Långsiktig planering del 1

Jag borde kontakta Martin Timell. Eller möjligen Simon & Thomas om jag vill ha en blommig maskinhall. Bäst vore det ändå med Arga Snickaren som kunde få komma och skälla ut mig efter noter.

Saken är nämligen den att jag några veckor nu försökt göra en långtidsplanering över vad jag vill ha gjort innan jag blir stor. Att jag vill knalla på ungefär i samma fotspår är klart, men någon slags utveckling skall vi väl ändå hålla oss med, fast jag nuförtiden mest får andnöd när jag hör det ordet.

Eftersom jag inte har några panikartade planer på utvidgning av jordarealen så är handlar de större planerna om byggnader. Som jag redan berättade i förra veckan så är endel av mina byggnader oändamålsenliga. Golvyta finns nog till förbannelse men allt går inte att utnyttja. Det jag saknar mest av allt är en varm verkstad. Eftersom det inte finns någon sådan kan jag inte utnyttja vinterhalvåret lika effektivt som Nisse. Förvisso finns det även annat som skiljer oss åt, det handlar nog inte bara om utrymmet.

Ett varmgarage har funnits på önskelistan i 20 år redan, men aldrig blivit genomfört, mest pga beslutsångest. Det enklaste skulle förstås vara att ta ett befintligt utrymme i bruk, varmisolera det och flytta in, men då kommer takhöjden emot. Jag skulle gärna kunna få in en traktor och en billyft dit, vilket blir omöjligt om man bygger i befintligt utrymme.

Dom gamla djurstallarna som finns i uthuset har stått öde och sugit kvadratmetrar i många år. Det gamla hönshuset, tidigare fähus är ombyggt till reservdelslager men griskättarna står som sista grisarna lämnade dom 1990.

Eftersom jag fortfarande inte gett upp hoppet om alpackor eller får eller hästar eller något så har dom stått kvar. Nu börjar jag inse att av brandsäkerhetsskäl så är tanken omöjlig, alltså får jag tänka om där.

Frågan är alltså tre-delad. Bygga om eller bygga nytt? Vilken typ av uppvärmning är vettig idag? Jag har gått igenom alla alternativ och kunnat konstatera att alla är dåliga. Antingen blir investeringskostnaderna helt vansinninga eller så är driftskostnaderna för höga. Bäst vore att kunna värma upp utrymmet bara när man skall jobba där, men hur går det då med saker som inte får frysa? Att kunna ha ett ställe inomhus där man kunde tvätta året runt vore manna, men den tanken passar inte i min plånbok.

Ibland går man med jättelika planer som innefattar näst intill total ombyggnad av gårdscentrumet, ibland tycker man att det skulle vara ett stort framsteg med ett öppet maskintak, och vissa dagar är man bara nöjd som det är. Dessutom är det ju så att en ekonomibyggnad som ser ut som min skulle aldrig få byggas av brandsäkerhetsskäl idag, och det är förvisso helt förståeligt . Här skulle det inte bli frågan om någon delskada vid en brand, utan allt skulle nog åka samma väg. Därför skulle det också vara roliga att inte behöva ha alla ägg i samma korg.

Fast det är klart drömma får man, och drömmen vore en varm verkstad med tillgång till billyft och tvätthall, därutöver ett kontorsutrymme och några hundra kvadrat maskinhall med minst fem meter breda dörrar och fem meter i takhöjd, och ett separat gödsellager, samt kanske ett litet museum, eventuellt kombinerat med……..

Sådär kan man hålla på i all evighet och drömma. Om man vill.

Här en ganska gammal bild på gården. (1995).  Det mesta är sig rätt likt men vårt bostadshus (det vita) har blivit grönt, och så har det kommit en maskinhall till bredvid torkrian bakom den röda rian.

Författare: Kalle

Har varit spannmålsodlare sedan 20 årsåldern. Jobbar som brandförman i Närpes, det betyder att jag inte är heltidsjordbrukare annat än i hjärtat. Jag har familj, sambo och tre döttrar födda -04, -09 och -16 Jag odlar spannmål och oljeväxter på 38 ha, och gör detta på största allvar. Den skrala lönsamheten har inte knäckt mig, bara gjort att jag inte kan vara heltidsbonde. Dessutom har jag ett intresse för närhistorien, och jobbar gärna med att restaurera nyare veteranbilar. (70-talet) Har tre dylika + en mc i garaget. Samlar gärna material och skriver ner mycket nutidshistorier för framtiden. Jag är öppen för det mesta bara det inte har med sport eller idrott att göra. Jag betraktar all sport och idrott som flykt och försvarbeteenden, det man inte kan göra med traktorn kan gott lämnas ogjort!