29 januari, 2011 av Sonja

Extra mjölkning

Då en ko får juverinflammation, är det bra om man mjölkar ur den inflammerade fjärdedelen flera gånger om dygnet. Detta beror på det, att man på så sätt får ut de bakterier som förorsakar inflammationen. Då den kontaminerade mjölken kommer ut ur juvret, produceras det ny lite ”renare” mjölk i stället.

Speciellt viktigt är detta i början, då man märker att fjärdedelen har blivit infekterad. Om det är frågan om lindrig färgförändring och/eller enbart förhöjt celltal, kan man lyckas undvika att en inflammation uppstår genom att mjölka fjärdedelen ett par gånger extra om dagen.

Ibland hjälper inte det här heller. Avbytaren märkte på torsdag kväll att Umbra hade början till en inflammation i en fjärdedel. Trots att jag mjölkade ur den mycket noggrant efter denna observation och trots att hon blivit mjölkad en gång extra både i går och idag, så måste jag börja medicinera henne nu på kvällen. Beroende på hur mjölken ser ut i morgon på morgonen, så mjölkar vi henne extra ännu i morgon eller så låter vi medicinen sköta sitt.

I vissa fall är det dock befogat att fortsätta med tät mjölkning också under medicinering, som t.ex. vid en Coli-infektion. I teorin är det förstås bättre att alltid mjölka extra en inflammerad fjärdedel, men i praktiken tror jag det är ganska få producenter som sysslar med det.

2 svar till “Extra mjölkning“

  1. Mats skriver:

    Om jag minns rätt är de först strålarna de mest kontaminerade. Jag fick en gång (så länge jag hade mjölkkor) rådet att man inte ens behöver ta in kon i mjölkstationen utan kan handmjölka ute i ladugården. Står hon stilla går det bra att mjölka ur ett par kaffekoppar för hand och det borde kunna räcka för att hålla inflammationen tillbaka. På det sättet kan man ju fast mjölka bort lite varannan timme.

  2. Sonja skriver:

    Jo, det stämmer. Därför tar man också celltest o mjölkprov från de första strålarna. Men det är onekligen lite bekvämare att stå i station o mjölka, än att kröka sig under kon i lösdriften.