29 maj, 2011 av

Spannmålsförsök?

En holländare som besökte mig för något år sen kommenterade våra grönsaksodlingar med “looks like an advanced trial field in Holland”. Det var antagligen de många små odlingslotterna som fick honom att fälla kommentaren.

När det gäller spannmålsodlingen på gården brukar jag för det mesta hålla mig till mer traditionella metoder som plöjning, S-pinnharvning, kombisådd och vältning. Så dock inte i år. Denna vår har spannmålssådden som jag avslutade i torsdags utförts av 4 personer med 4 traktorer och 3 olika såmaskiner på flera olika sätt.

Havrefältet vårplöjdes, Carrierharvades (+ punktharvning med S-pinnharv i samband med stenplockning) och såddes av Ingvar med Kongskilde multiseeder.
Kornåkrarna i kyrkbyn vårplöjdes, Carrierharvades + en överfart med S-pinnharven och såddes av Kjell-Göran med Simulta vältkombi.
Kornåkrarna “Zanderas backåkrin”, “Norra vägåkern”, “Norra Fredman”, “Fredman” och “Hemåkern” fick en överfart med Carriern och såddes av Henry med Kongskilde multiseeder. På “Södra vägåkern” Carrierharvades enbart vändtegarna efter tröskningen före sådd av Henry.
“Malaxåkrin” såg ren ut efter höstens glyfosatbehandling så den direktsåddes av Henry.
På åkrarna vid “Skärigobbis” fanns mera ogräs så dom Glyfosatbehandlade jag tidigt på måndagsmorgonen varpå ogräset fick ta till sig behandlingen till torsdag eftermiddag innan Niklas direktsådde dem med Rapiden.

Blir intressant att se hur de olika bearbetnings- och såmetoderna inverkar på ogräs och sjukdomsförekomst samt skördeutfall, samtidigt borde det ge lite underlag till beslut om hur jag går vidare med min spannmålsodling, för orsaken till årets experimenterande är ju att min egen såmaskin förstördes i branden i fjol.
Tackar de lejda såningsmännen för väl utfört arbete och Tage för att jag fick testa Carriern 🙂
3 svar till “Spannmålsförsök?“

  1. Rosmarie skriver:

    E så jämt å bra ut i byjin tå ja va ti Holmin ida 🙂

  2. Christer skriver:

    🙂 Borde hinna med en runda runt de olika fälten själv också för att utvärdera såresultatet.

  3. Christer skriver:

    Joo, helt OK med tanke på att det är vårplöjt. K-G har gjort ett bra såningsarbete 🙂