Bevis på förändringar!

Efter att vi bara har sågat, skruvat och rivit ner saker i det gamla svinhuset har äntligen uppbyggnaden påbörjats och man kan ätligen börja se några förändringar. Här kommer några bilder, bevismaterial, förändringstid ca 1 år. Bilderna tagna från den äldsta avdelningen, men med några meters skillnad.

Avdelningen med djur:

Avdelningen tömd på inredning:

och en bild tagen idag på eftermiddagen

lite har det ju ändrat 😉

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.