Ovälkomna grödor på åkern!

Då var det tidpunkten på sommaren som de ovälkomna grödorna står och skjuter upp över den övriga grödan så stolt -Flyghavren.

Man kan bespruta mot flyghavren, men det gör inte vi. Så det betyder att vi spanar och går över alla fält och plockar den. Något stort nöje är det minsann inte och hör säkert till ett av de arbetskedena som jag minst gillar. Flyghavren med sin vippa skall man vara ytterst försiktig med. Frön som faller eller flyger med vinden och ramlar på marken kan överleva i jorden många år.

I dagens Maaseudun Tulevaisuus berättas det att granskningen av flyghavren har påbörjats, Evira, kommunernas landsbygds-, samt Ely-centralens tjänstemän utför granskningen. Flyghavrens förekomst har ökat under de senaste åren och nu uppskattar man att upp till 16% av Finlands åkerareal har flyghavre förekomst i någon grad.

På stödblanketten är lantbrukaren skylldig att meddela “graden” av förekomsten av flyghavre i grödan och jag antar att det är grunden till granskning. Myndigheterna kan följa med förekomsten av flyghavre år efter år på ett skifte. Om inte ett skifte med flyghavre sköts och mängden med minskar så kan det bli sanktioner i stöden.

Visst är det ju OK att kolla efter grödor som inte borde finnas på åkern och försöka till högsta grad eliminera dem, för att myndigheterna så säger. Men jag bara förundrar mig över mellaneuropas åkrar där grödorna finns i “två våningar”, på takvåningen växer det flyghavre och i bottenvånigen växer den grödan som odlas och det verkar som om ingen tar notis över det.

Alla hör vi med i gemensamma EU, var vilkoren borde vara de samma, eller hur var det ……?

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.

7 reaktioner till “Ovälkomna grödor på åkern!”

  1. Finland EUs Mönsterelev! Kommer det direktiv om att slå in en 4 tums spik så tar regelverket i Finland till en 5 tummare i stället för att vara på den säkra sidan. Sånt är regelverket i Finland. Tyvärr.

  2. Instämmer och det är sorligt. Vi får inte merbetalt för att vara mönsterelev utan Finland gör merkostnader. Sorligt nog så kokurrerar vi med samma spannmålspriser, gödselpriser, köttpriser och mycket mer.

  3. Du har så rätt, vi är med i EU men ändå har vi “andra” strängare lagar än de , precis som priset på våra produkter vilka är billigare då vi säljer, förnödenheter vi behöver är igen dyrare att inhandla, så inte är vi jämnställda med det övriga EU. Om flyghavren får man “mardrömmar” vi har alltsen början av -80 talet plockat o plockat o då det var som värst så besprutades grödorna, för när man arrenderar jord (förr åtminstone) så fick man det på handeln…. nu har vi bara nåt strå här o var men allt ska ju ändå kollas… vi går normalt 2 gånger o granskar ,, men vilket jobb det går många många timmar till bara det,, det skulle annars vara lite semester då men pytsan… Vilket frodigt kornfält du har,, vi i östra Nyland lider av torkan… Trevlig sommar till allihopa..

  4. njäe, nu e jag int o håller me Er riktit! Om Finland ändå e nästan fritt från flyghavre så ska vi nog göra allt för att hålla de så, oberoende vad som görs i resten av Europa.

    Därtill bör väl nämnas att lagen om bekämpning av flyhavre e helt en nationell lag. Ha en gång haft förmånen att beskåda ngr skiften i Finland där man inte gjort mycket flyghavrebekämpning, är fanns kring 30-40 plantor per kvm… de va endå flere hektar!

  5. Håller med Antte jag med…….flyghavren och andra ogräs bör bekämpas effektivt oberoende av lagstiftning. Många påstår att flyghavren är omöjlig att få bort men jag har i alla fall fått några kraftigt “besmittade” arrendeåkrar rena. Det krävde närmare 10 år av besprutning och plockning i kombination med ett par års radodling (grönsaker). Flyghavren stjäl utrymme, näring och förorsakar liggväxt så den hör nog inte hemma på våra åkrar.

  6. Usch ja…flyghavre ser man mardrömmar om hela sommaren….Det hör till semestern att gå minst två varv igenom alla åkrar, som snabbast har vi klarat av det på ett veckoslut på tre pers. Som långsammast nån vecka med 7 pers….Och fast man kämpar på från år till år, och tycker att det minskar, så kan man nästa år igen ha en explosion på åkern. Urk, tar snart fram ett genmodifierat djur som livnär sig enbart på flyghavre och vars metabolism förstör fröna fullständigt….

Kommentarer är stängda.