1 mars, 2012 av

Skattedeklarationen inlämnad……..

……..men inte klar 🙁 eller rättare sagt så är jag inte riktigt nöjd med resultatet och kommer nog att gå igenom den på nytt och antagligen lämna in en rättelse. Hur som helst så är alla 861 verifikaten och 22795 posterna nu inmatade, vi började väl lite i senare laget som vanligt så det blev lite tajt.

Rosmarie sköter här dagspasset vid datorn.........


.......medan nattpasset föll på min lott denna gång.

För att alla i företaget ska få lite insyn i den ekonomiska situationen brukar vi hjälpas åt så att Eivor och Rosmarie sköter “mappningen” av verifikaten. Tidigare matade jag in alla uppgifter i bokföringsprogrammet från handskrivna forsedlar och fakturor men sedan några år tillbaka går bokföringen av försäljningen via ett faktureringsprogram som Rosmarie och jag uppdaterar an efter som vi levererar. Faktureringsprogrammet, som naturligtvis kräver sitt under hela året, innebär att inmatningen nu klaras av på några dagar mot flera veckor tidigare. Trots att försäljningen nu med några klick flyttas från faktureringen till bokföringen så tar inmatning av verifikaten på inköpta förnödenheter en del tid.

I år var bokföringen lite krångligare än vanligt då en del utrustning till produktion köpts både inom och utom EU och momsredovisningen på så vis fordrade lite extra uppmärksamhet. Borde som sagt kanske börjat lite tidigare men det finns ju alltid saker att göra så det vill bli att börja först när det riktigt är “måsta på”. De senaste dagarna har Rosmarie och jag turats om med bokföringen så att när jag lagt mig har hon börjat och tvärtom, datorn har inte fått vila många timmar per dygn.

Själva deklaration gör jag nog tillsvidare själv, även om Rosmarie suttit bredvid nu som då, det är ju mitt namn som pryder blanketterna så antagligen är det jag som buras in om det blir något fel 🙂

Vår bokföring är väl kanske lite mera omfattande än den på “normala” gårdar, orsaken till de många posterna är att vi säljer många små partier och jag bokför alla produkter enskilt. Det här fordrar inte skattemyndigheterna men för att också själv ha lite nytta av bokföringen i utvärderingen av det ekonomiska utfallet så bör man nog bokföra lite mer preciserat.

En sak som jag undrat över varje år som jag bokfört är hur vi företagare ålagts att också sköta arbetstagarnas redovisning, skatteinnehållning, försäkringar och pensioner? Skulle jag vara löntagare så skulle jag känna detta som ett omyndigförklarande!

Etiketter:

Kommentarer inaktiverade.