Hjälpa våren lite, kanske?

Tog paus från skogsarbetet på fredag för att sprida lite kalk. Har ett par arrendeåkrar med lite svagare pH-värde som behövde kalkas och passade samtidigt på att “smutsa” ner snön på en del av de andra åkrarna för att påskynda snösmältningen. Stenmaterialet och den mörkare färgen gör ju att solens värmande strålar får lite bättre effekt. Snödjupet rörde sig mest mellan 15-20 cm så arbetet löpte bra förutom närmare skogen där det ställvis fanns så pass med snö att det tog i under traktorn. Blev tvungen att köra en extra gång där för att få spår så att Samen orkade hålla spridarfarten. I morgon den 15:e är det åter dags att gå snö- och tjällinjen, blir intressant att se om tjälen börjat tina efter gårdagens regn.

Kalkning på snötäckta fält för att påskynda snösmältningen.
Kalkning på snötäckta fält för att påskynda snösmältningen.