8 april, 2010 av Mats

Menföre

Enligt ett gammalt talesätt som finns åtminstone i våra trakter skall man ha utkört virket från skogen före påsken, för efter påsken är föret slut. De senaste åren har det verkligen slagit in och det verkar lyckas också i år.

Den här tiden är det skäl att hålla sig borta från gräsvallarna. Risken är annars stor att man kör sönder ytan vilket gör att man när man skördar vallen i sommar får jord med i fodret. Jordinblandning i fodret kan leda till att ensilaget feljäser. I bästa fall innebär det “bara” att fodervärdet försämras, i värsta fall kan det bli direkt ohälsosamt för djuren. Dessutom minskar skörden på de delar av åkern man kör sönder, så det är inte så svårt att övertyga sej själv att hållas borta. Jag har ett parti balar som sparats enkom som menföreslager. De står på en åker som ändå skall plöjas så där behöver jag inte vara rädd om ytan.

Jag måste också instämma i det som Nisse konstaterat ett par gånger, det verkar faktiskt vara obefintlig tjäle i år.

2 svar till “Menföre“

  1. Mariann skriver:

    `När får du kört ut gödsel i mellanlager på åkrarna när det , som nu, under menföre inte borde köras på dom?

  2. Mats skriver:

    Bra fråga, som dessutom vittnar om god uppmärksamhet eftersom du kopplar ihop två inlägg. 🙂

    Det går ihop tack vare att det inte är samma åkrar. De åkrar jag bör vara aktsam med är de där det växer gräsvall som skall skördas i sommar och de åkrarna skall ändå inte ha nån stallgödsel. Stallgödseln skall spridas på såna åkrar där det skall växa spannmål i sommar och där finns ingen övervintrande gröda som kan ta skada.

    När det är riktigt blött är det faktiskt ändå klokast att hålla sig borta från ALLA åkrar, eftersom risken är stor att man kör fast. Så i år kommer jag att köra ut gödsel i mellanlager efter att det börjat torka upp. Normalt brukar jag hinna köra en del så länge det är tjäle i marken, men i år blev det inte så.