16 juni, 2010 av Nisse

Nå, äntligen uppehåll

Inte har det regnat mycket men litet varje dag bara för att jäklas. I dag fick vi i alla fall viltåkern sådd. Det var vatten i hjulspåren i ena hörnet men annars gick det an. Nu börjar jag åter fundera på huruvida det var riktigt klokt med naturvårdsåker. Hur går det med ogräset som man inte får spruta mot ? Om man lämnar ett år osprutat så brukar det leda till en enorm tillväxt av ogräset.

Men om Mats klarar sej utan att spruta så måste det väl gå här också … Sådden var ju ovanligt sen så en hel del ogräs strök med vid sådden. Fräsen tog kål på det mesta men kvickroten hjälper den ju inte emot eftersom rötterna ligger så djupt.

Det är alls ingen brodd på bilden ovan utan bondens gissel kvickroten som sticker upp.

Jag kan inte minnas att jag någonsin varit med om en så sen sådd som i år. Visserligen fick jag den “riktiga” sådden klar före åskregnet den 22 maj men jag har ännu halva arealen osådd (gröngödslingsvall). Tanken är att få den klar på ett par dagar och om det sedan kommer regn på veckoslutet så är det ju bara bra. Vallsådd är lätt eftersom det är så små frömängder att man sällan behöver fylla på. Det är alltså en blandning av 80 % timotej och 20 % klöver som jag sår.

Bäst hade det varit att så in åkrarna förra året i säden men marknaden ändras så snabbt att man aldrig vet hur det ser ut om ett år – knappast ens om en månad. Och jordbruket borde planeras minst ett år i förväg. I fjol våras hade jag inte den minsta tanke på att så in halva arealen i vall …

Etiketter:

2 svar till “Nå, äntligen uppehåll“

  1. Mats skriver:

    Du har alltså ingen skyddsgröda, utan sår bara timotej och klöver? Osprutat brukar det kunna ge en del ogräs innan timotejen fått upp farten, så en putsning med slåttermaskinen kan vara bra senare i sommar. Men det ger ju bara lite nostalgisk höängs-känsla. 🙂

  2. Nisse skriver:

    Precis. Förr gick det att planera förståndigt men numera med marknadspriser och kvartalsekonomi så blir det mest bara panikbeslut.

    Inte för det – årets vårsådd var sådan att jag är glad att jag satte 50 % i gröngödslingsvall. Men någon bra vall blir det inte i år så jag planerar hålla vallen i två år – men om priserna plötsligt stiger till det dubbla så blir det att plöja upp den i höst. Panik på panik tycks vara dagens melodi.