Foderbudget

Andra ensilageskörden sjunger på sista versen och det börjar gå att göra foderbudget, alltså räkna igenom om grovfodret kommer att räcka över vintern. Trots att en del ännu inte skördats börjar mängden räcka till, när återstående areal bärgats borde det t.o.m. finnas marginal.

Dels vill man ju inte ta emot vintern med för lite foder eller i misstag ge för mycket i början av inneutfodringen för att sedan få för lite mot slutet. Å andra sidan vill man inte heller skörda för mycket. Grovfodrets kvalitet och näringsvärde försämras under lagringen och att bärga allt för mycket extrafoder är därför onödigt om det hinner bli för dåligt innan det skall användas.

Mitt foderförråd borde räcka till nångång framåt hösten 2011 och det är ganska lämpligt. Mycket längre än så vill jag inte spara rundbalarna men samtidigt innebär det att det finns en viss säkerhetsmarginal även om jag skulle tvingas kassera nåt parti.

Märker man i det här skedet att man har för lite foder finns det ännu möjlighet att försöka skaffa mer av nån granne som inte behöver all sin vallväxt. Man kan skörda halm som nödfoder, speciellt om den innehåller en del gräs. Har man tillräckligt med foder trots att all vallareal inte bärgats går det bra att plöja ner den som jordförbättring. Fast de flesta skördar nog varenda kvadratmeter, för säkerhets skull. 🙂

Författare: Mats

Jag är 42 år, gift och har en son på nio år. Min fru jobbar som lågstadielärare, så mitt jordbruk är ett enmansföretag. Jag har varit jordbrukare sedan 2001. Innan dess hann jag jobba 6 år som lantbruksrådgivare inom växtodling och ekonomi. Gården har ända fram till hösten 2009 varit en mjölkgård, men numera bedriver köttproduktion med dikor och en del växtodling. Det är känslosamt att lämna en produktionsform som funnits på gården i generationer, men samtidigt spännande att ge sig i kast med något nytt och lite obekant. Tanken är i första hand att sälja kalvar vidare till specialiserade uppfödare, i framtiden kan också egen uppfödning komma i fråga. En riktigt intressant tanke är att själv slakta och sälja köttet direkt till konsumenter, som jag börjat testa i liten skala. Växtodlingen har bedrivits ekologiskt sedan 1995 och husdjuren sedan 2010. Ekoodlingen passar gården rätt bra och gör enligt min mening produktionen lite mer spännande. Spänningen är visserligen på gott och ont, går det bra är det extra kul men går det åt pipan svider ordentligt.