Noll-visionen uppfylld

2010 blev ett i sanning märkligt odlingsår. Faktiskt det märkligaste jag upplevt hittils och då inbillar man sig att man sett en del. Allt från dåliga år till riktigt dåliga år och allt däremellan. Nu kom då 2010 att bli ett lite annorlunda år, dels förstås för bloggens existens men också av en annan orsak. Nu när det bara är några hekter kvar att ploga så kan man börja summera ner, och då märker jag tydligt två divergeringar från ett vanligt odlingsår. Skörden blev bra och problemen uteblev.

Här nedan skall jag räkna upp antalet motgångar som drabbat mig under 2010. Siffran inom parentes anger hur många gånger det brukar hända under en odlingssäsong

 • Hällregn under sådden    0 (1)
 • Brusten kedja på såmaskinen  0 (1)
 • Misstag vid vridprovet  0 (2)
 • Nattfrost vid broddstadiet  0 (1)
 • Blåsiga nätter vid besprutningstiden  1 (8)
 • Total missväxt, antal åkrar  0 (1)
 • Husbonden valt fel bekämpningmedel  0 (0)
 • Ohanterbara mängder flyghavre 0 (1-5)
 • Lönearbetet stör de bästa tröskdagarna 0 (3-7)
 • Tekniskt haveri på tröskan under säsong 0 (1)
 • Trasig hydraulslang någonstans 0 (1)
 • Fastkörning på våt åker, tröska eller vagn 1 (0)
 • Liggsäd 0 (0)
 • Någon typ av lindrigt krångel i torken 0 (2)
 • Semesterresan fel inplanerad, stör något arbetsmoment 0 (0)

Med andra ord kan man bara konstatera att 2010 varit min bästa odlingssäsong hittills, och det med bred marignal. Nu skall ju förstås Murphy ha sitt att säga till om också, så jag har ju redan börjat oroa mig för hur fruktansvärt dåligt det kommer att gå nästa år. Man är väl inte bonde förgäves heller….

Allt detta påminner mig om en liten anekdot:

Turisten från storstan besköker bekanta på Yttermarkslätten och frågar:

“Blåser det alltid här på slätten”?

Svaret blir:

“Nej det är lungt en natt i året, hur skulle vetet annars hinna frysa! “

Författare: Kalle

Har varit spannmålsodlare sedan 20 årsåldern. Jobbar som brandförman i Närpes, det betyder att jag inte är heltidsjordbrukare annat än i hjärtat. Jag har familj, sambo och tre döttrar födda -04, -09 och -16 Jag odlar spannmål och oljeväxter på 38 ha, och gör detta på största allvar. Den skrala lönsamheten har inte knäckt mig, bara gjort att jag inte kan vara heltidsbonde. Dessutom har jag ett intresse för närhistorien, och jobbar gärna med att restaurera nyare veteranbilar. (70-talet) Har tre dylika + en mc i garaget. Samlar gärna material och skriver ner mycket nutidshistorier för framtiden. Jag är öppen för det mesta bara det inte har med sport eller idrott att göra. Jag betraktar all sport och idrott som flykt och försvarbeteenden, det man inte kan göra med traktorn kan gott lämnas ogjort!