1 november, 2010 av Mats

Maaseudun

Idag var det igen dags för en lantbrukstidning i postlådan, nämligen Maaseudun Tulevaisuus (eller ”Masennun Tulevaisuudesta”).Om jag beskrev Landsbygdens Folk som den mest spridda svenskspråkiga jordbrukartidningen är Maaseudun Tulevaisuus/MT den mest spridda på finskt håll. Till skillnad från Landsbygdens Folk kommer MT ut tre gånger per vecka och har betydligt fler sidor, så följaktligen är den mängd information man får via den tidningen betydligt större och innehållet är också betydligt bredare. Tidningen är nära knuten till finska lantbruksorganisationen MTK, men är till skillnad från LF ingen regelrätt medlemstidning.

En intressant detalj med MT är att den faktiskt är Finlands tredje största dagstidning, om man accepterar att definiera en tidning om utkommer tre gånger per vecka som dagstidning. Det innebär också att den fungerar lite som glesbygds-Finlands Kauppalehti. Många småföretag meddelar t.ex. personalutnämningar i MT trots att företaget inte har nån egentlig koppling till jordbruket.

I det nummer som kom idag kan man bl.a. läsa om att djurägare borde märka ut sina fodersilos tydligare och att sex jordbrukare av tio är negativa till genmodifierade grödor, men även ett stort uppslag om det instundande församlingsvalet samt en insändare om vikten av att teater blir ett ämne på skolornas läsordningar.

Etiketter:

5 svar till “Maaseudun“

 1. Peter Albäck skriver:

  Varför skriver du inte att LF är en SFP tidning. Det vet vi ju alla. Det är väl inte farligt att berätta sanningen.

 2. Mats skriver:

  Tja, det där är väl en definitionsfråga. 🙂 Nån direkt formell koppling mellan SFP och LF finns väl inte, men självfallet kan man se det så om man vill. På samma sätt finns det de som anser att MT är centerns språkrör, vilket är att överdriva även om det också där finns ett visst släktskap.

 3. Thomas skriver:

  Hmmm. Som aktiv inom såväl NSP/SLC som SFP måste jag nog säga att jag är lite förvånad om någon kopplar LF till SFP. Jag tycker att tidningen mycket sällan har ett innehåll som ens kunde kopplas till partiet, även om man ville göra det.

 4. Mats skriver:

  Som jag skrev, det är beror väl lite på hur man väljer att se på världen. SLC och LF är formellt sett politiskt obundna och har inga direkta kopplingar till nåt parti överhuvudtaget. Letar man närmare hittar man förstås aktiva i SLC och folk på LF:s redaktion som är SFP-medlemmar eller står partiet nära, och förvisso kan man se det som en koppling om man så vill. Men med den definitionen är ju SFP inblandat i praktiskt taget allt som sker i Svenskfinland, från Hbl och Åbo Akademi till Marthaförbundet och Hangöregattan. 🙂

  Samma problematik hade MT häromåret när tidningens chefredaktör var uppställd i riksdagsvalet för Centern. Det innebar att det fanns en tydlig länk mellan tidningen och partiet men formellt innebar det ju ingen koppling, tidningen var fortfarande ett oberoende organ. Det beror på hur man väljer att se på saken.

 5. Kalle skriver:

  Finns det någonting i Svensk-Finland som inte har koppling till SFP? Ja förutom Centerns svenska avdelning då kanske!