Nyodling

Grannen Jonas har i flera års tid stört sig på en skogsdunge som står mitt i ett sammanhängande åkerområdet och därför bestämt sig för att odla upp den. Han har avverkat träden och kört bort alla stockarna redan tidigare och idag dök grävmaskinsentreprenörern som skall sköta själva nyodlingen upp. Grävmaskinens främsta uppgift är att dra upp alla stubbar och gräva ner dem igen djupt i marken. Ifall mängden stubbar är riktigt stor brukar man ibland placera dem i högar så de får torka och sen köra bort dem. Om man kör bort stubbarna direkt följer en massa matjord med och därför brukar man låta dem torka över nästa sommar så jorden lossnar. I det här fallet är mängden stubbar inte så stor så det räcker med att gräva ner dem. Dessutom finns förstås en del stenar som behöver endera grävas ner eller forslas bort.

Nyodling är nåt som inte förekommer varje år, helt enkelt därför att all mark inte passar för ändamålet. Marken skall vara någorlunda bördig för att vara värd att nyodla och helst inte alltför vattensjuk. Oftast rör det sig om den här typen av småprojekt, som snarare handlar om att räta upp en åkerkant än att få mer odlingsmark. Men visst sker också regelrätt nyodling av större åkerskiften ännu. Fast tack och lov har man sluppit ifrån treenigheten “kärret, gräftan och Jussi” och övergått till “kärret, grävmaskinen och Jonas”. 🙂

Författare: Mats

Jag är 42 år, gift och har en son på nio år. Min fru jobbar som lågstadielärare, så mitt jordbruk är ett enmansföretag. Jag har varit jordbrukare sedan 2001. Innan dess hann jag jobba 6 år som lantbruksrådgivare inom växtodling och ekonomi. Gården har ända fram till hösten 2009 varit en mjölkgård, men numera bedriver köttproduktion med dikor och en del växtodling. Det är känslosamt att lämna en produktionsform som funnits på gården i generationer, men samtidigt spännande att ge sig i kast med något nytt och lite obekant. Tanken är i första hand att sälja kalvar vidare till specialiserade uppfödare, i framtiden kan också egen uppfödning komma i fråga. En riktigt intressant tanke är att själv slakta och sälja köttet direkt till konsumenter, som jag börjat testa i liten skala. Växtodlingen har bedrivits ekologiskt sedan 1995 och husdjuren sedan 2010. Ekoodlingen passar gården rätt bra och gör enligt min mening produktionen lite mer spännande. Spänningen är visserligen på gott och ont, går det bra är det extra kul men går det åt pipan svider ordentligt.