Vem bestämmer?

Korna är som bekant flockdjur och inom flocken har de en rangordning. Vem som är högst i rang, avgörs helt enkelt genom “brottning”. Det kan se ganska våldsamt ut då två kor går an på varann, de kan ge varann ordentliga smällar i juvret och under magen. Eller så bara stångas de med varann.

Heim i Pernå där vi hade en båsladugård där korna stod fast, var dessa kamper betydligt längre och våldsammare då korna släpptes ut på våren, än vad man ser då korna släpps ut från lösdriften här på Heisala. I och för sig helt naturligt, då de här kan röra sig fritt och året om göra upp vem som bestämmer. Detta betyder naturligtvis inte att korna bara går omkring och stångar varandra, men då t.ex. en ny kviga kommer till lösdriften brukar det nog bli en del slagsmål.

Då man står och tittar på korna, kan man nog tydligt se vem som styr och ställer och vem som är lågt i rangen. Största delen hör givetvis till den “gråa massan”, dvs. de är ganska i mitten på rangordningen. Men de som är högt i rangen så tar minsann sin plats, speciellt om det kommer emot någon som är lägst ner på rangordningen. De viker nog snällt undan då en chef kommer emot.

Nedan har jag laddat upp en kort video från i somras. Där synns två kor, som reder ut vem som är högre i rang, då de kom ut på betet.

Författare: Sonja

Jag är en 35 årig mjölkproducent från ön Heisala i Pargas skärgård. Jag flyttade hit från min hemgård i Pernå i februari 2008. I augusti 2005 hade vi generationsväxling på min hemgård, sedan dess har jag varit mjölkproducent på heltid. Då jag flyttade till Heisala tog jag med mig största delen av de djur jag hade hemma i Pernå, dvs. 7 kor och 7 ungdjur. Santalahti gård är min mans hemgård som han tog över år 2007. I dag har vi 55 mjölkande kor och ungefär lika många ungdjur, totalt drygt hundra djur. Här odlas ingen spannmål, alla åkrar(förutom några viltåkrar) används till att producera ensilage åt korna. Förutom att jag jobbar på gården på Heisala har jag fortfarande kvar min hemgård i Pernå. Den är idag en växtodlingsgård, där det odlas spannmål och vall. Dessutom finns där skog. Jag är själv med och sköter arbetet där så ofta jag kan, mina föräldrar, framför allt min far, är till en stor hjälp. Jag har alla maskiner kvar där från den tiden jag bodde där. Vi lagar allt hö som vi använder för korna i Pernå och dessutom lagar vi ensilage där också. Balarna transporterar vi sedan med långtradare till Pargas. Vi sysslar mycket med avelsarbete och vi tar också i mån av möjlighet emot besökare på gården. Kort sagt; detta är mitt drömjobb!