12 april, 2011 av

Mötesdag.

Idag var det så dags för ÖSP:s (Österbottens svenska producentförbunds) vårmöte. En tillställning som jag så gott som årligen bevistar i egenskap av ordförande för Frilandsodlarnas lokalavdelning av ÖSP r.f. för att förutom stadgeenliga ärenden få ta del av aktuell information och intressanta föredrag. Dessutom ger dessa tillfällen möjlighet att träffa kollegor för utbyte av tankar och funderingar.
Ett av dagens intressanta anföranden hölls av Europaparlamentarikern Calle Haglund om stundande CAP-reform (jordbruksstöds-reform). Ett annat ämne som väckte diskussion var hur vi bönder ska kunna få en bättre lönsamhet. Tendensen är ju den att en allt mindre del av varornas butikspriser tillfaller primärproducenten samtidigt som de produktionsmedel som vi behöver stiger i pris och det leder ju i längden till en ohållbar situation.
Premieringar av personer som på ett förtjänstfullt sätt jobbat för förbundet och näringen brukar också höra till programmet. I och med att ÖSP nyligen firat 75-årsjubileum var antalet premieringar ovanligt många och bland annat jag själv tilldelades SLC:s (Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds) förtjänstmärke i silver som erkänsla för förtjänstfullt arbete inom ÖSP.

4 svar till “Mötesdag.“

 1. Mårten skriver:

  Grattis till förtjänstmärket. De va faktiskt ett bra möte igår

 2. Ösp medlem skriver:

  Varför firade man 75-årsjubileum ?

 3. Christer skriver:

  Till Ösp-medlem: ÖSP firade 75 år sen grundandet av producentförbundet i januari. 75 år är väl en aktningsvärd ålder för en organisation väl värd att fira. Dessutom en anledning för medlemmarna att träffas under friare former än på de normala sammankomsterma. Mer infomation om förbundet och dess arbete finner man på deras hemsida.

 4. Christer skriver:

  Tack, Mårten!!