Skogsskötsel

Nu har det torkat upp passligt mycket så att de tunga skogsmaskinerna slipper fram i skogen. Så gott som årligen finns det något att åtgärda i skogen. I år blev det två kalavverkningar och övrigt gallringar i olika ålders bestånd.

Processorn kom senaste veckan på torsdagen den 19 och åkade redan iväg igår med ca 700 m3 på mätaren, så visst gör man mycket med en sådan hjälpreda i skogen. Det är roligt att sammarbeta med entreprenörer som har öga för skogen. Det är säkert inte alltid så lätt att åka in i ett bestånd där det skall göras en sista gallring och bedömma vilka träd som skall bort och vilka som blir kvar. Jag tycker att det är en fröjd för ögat med en omvårdad skog. Beståndet i sig själv mår bra och så även vegetationen under träden. Det blir en vacker skog att röra sig i på hösten då man söker svamp tillsammans med älgflugorna 😉

På den ena kalavverkade ytan som ligger strax intill en åker, skall vi bryta upp stubbarna och återta området till åker. Det har planterats in för sådär ca 45-50 år sedan. Jag har aldrig varit med och bryta upp skogsmark till åker, så det skall bli intressant.

Nu som bäst körs virket ut till vägen och därefter skall riset köras ihop på de två kalavverknings figurerna. Därefter kommer det en grävmaskin som bryter upp stubbarna på den ytan som blir åker. Riset och stubbarna kommer i ett senare skede flisas till flis och därefter fungera som brännsle i Ekenäs värmeverk. Den andra kalavverkade figuren skall högläggas före vintern. Genom högläggning förbereder man inför följande års plantering. En grävmaskin gräver med ca 1,5-2 meters mellanrum en grop eller skrapar fram mineraljorden så att man gynnar omständigheterna för den lilla ynkliga plantan som planteras invid gropen.

Det här är grunden för upprätthållande av ekonomiskogar i Finland. Man planterar, följer med plantornas tilväxt under de första åren ifall det måste kompleteras, röjer i plantbeståndet, gallrar en ungskog, gallrar ett äldre bestånd, hugger en fröträdsställning eller gör en kalavverkning för att sluta cirkeln och därefter börja om på ett nytt varv.

Endel uppfattar det här för skogsskövling, jag ser det som skogsskötsel.

 

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.

4 reaktioner till “Skogsskötsel”

  1. Hej!

    Ni tycks inte vara rädda för rotröta, när ni gör gallring i granskogen i slutet av maj! Har ni sån’t alls på “menyn”, eller har ni gått fria från den? Barken är ganska lös nu och tar väl emottaglig för skador.
    En väl skött skog är en fröjd för ögat! Både för skogsägaren, fåglarna, djuren och andra filurer.

  2. Nej inte har vi gått fri från rotröta den finns nog här också och det är riktigt hemskt att se hur den far fram. Nu var det så att det var kalavverkning i granbeståndet och gallringar i tallbestånd.

  3. Vill bara påpeka det som min skogsbrukslärare i tiden var så noga med att påpeka: Det heter förnyelseavverkning och inte kalavverkning när man har för avsikt att plantera/så eller på annat sätt sörja för att ny skog växer upp.
    Personligen så anser även jag att ordet förnyelseavverkning mera förklarar det man som skogsägare vill göra med skogen, nämligen se till att den fortsätter växa trots att man tar bort de gamla stockträna.

Kommentarer är stängda.