Tömmning istället för fyllning

Det har varit överraskande mycket arbete att tömma det gamla svinhuset på saker. Nu har vi haft lite hjälp så det har blivit en hel del gjort under de 2 senaste veckorna. Min plats blev i köket för att sköta om hungriga magar. Något som var betydligt annorlunda var tömningen av fodersilosarna.

Vi har under många år använt oss av en entreprenör som malar foder. Visst har vi haft planer på att bygga en tillbyggnad med kvarnar mm. men det blev inte av. Kanske det var lika bra med tanke på dagens situation då vi har lagt ner produktionen.

Tarvasjoen Rehupojat som entreprenören heter besökte oss en gång i månaden och då tillverkade han ca 28 t på 4 timmar. Spannmålet sög han in i kvarnen, 8 t i gången, från en fristående spannmålssilo invid torken och körde till fodersilosen och blåste in fodret. Det var väldigt enkelt och han skötte arbetet själv. På lördagen blev det lite tvärtom, istället för att fylla blev det att suga.

Eftersom det blev en del foder kvar så måste vi på något sätt tömma silosarna. Det fanns två allternativ. Tömma med skruv ut fodret  i en skottkärra och skotta det genom foderrummet till traktoskopan, eller be entreprenören komma och suga silosarna toma och skruva ut fodret på en traktorvagn. Som sagt det blev alternativet 2 🙂 Skulle det nu ha varit fråganom några kärror men då det var totalt 7,5 ton mjöl så tyckte jag synd om skottkärran 😉

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.