Bokföring

Enligt Svenska Synonymordboken är inte sportlov och bokföring synonymer, men enligt Lantbrukets Synonymordbok är dom det. Det är och förblir tydligen så att att det man skjutit upp allt under ett helt år i bokföringsväg skall det panikgöras precis just över sportlovet. Inte så konstigt egentligen eftersom deklarationen obönhörligen skall vara inne 2. mars, det konstiga är väl att man varje år skjuter upp det så man sitter i skruvstädet på sportlovet.

Jag har varit med såpass länge att jag hunnit både bokföra och deklarera innan någon ens tänkt tanken att en bonde skulle ha en dator hemma. Penna, kassabok och räknemaskin var de verktyg man hade till hands. Det gick bra det med. Jag har under alla mina år gjort skött allt som haft med ekonomin att göra på egen hand. Den enda plan jag haft hjälp med var kostnadsplanen som var obligatorisk vid generationsväxlingen 1990. Den berättar att efter fem år kommer jag att ha råd att köpa en ny skördetröska och efter sju år kommer jag att kunna leva på inkomsterna från hemmanet. Man kan väl med fog säga att den planen inte gått i uppfyllelse, och än värre blir det om man lägger till att min areal på den tiden var 19 ha, dvs nästan hälften av vad den är idag. Idag byter man nog inga tröskor efter fem år och man lever nog inte heller speciellt furstligt på 35 ha

Till saken. Bokföringen lärde jag mig dels i handelsläroverket och dels av min farbror. Han hade suttit i skattenämnden i massor av år och hade en skattebetalningsmoral som kunde flytta berg. Jag minns ännu när jag försynt frågade något om hur man kunde fuska i deklaration och fann mig sittandes ensam vid bordet. Frågan hade upprört honom till den milda grad att han lämnade rummet i vansinne. Det blev att krypa till korset och bedyra att man aldrig mera skulle tänka i sådana termer innan undervisningen kunde fortsätta. Sådan var moralen i mitten på senaste århundradet.

Tiderna förändras och idag bokför och deklareras det via dator. Det enda som är oförändrat är att jag fortfarande gör allting själv, planering-bokföring-deklaration. Två gånger har jag blivit skattegranskad under dessa 25 år och ingendera av fallet har lett till nån katastrof eller gallerskakande så kanske lite av farbrors moral fastnade.

Mina bloggkolleger har morrat lite över avsaknaden av ett bra bokföringsprogram. Själv har jag använt Wakka som är ett specialkonstruerat lantbruksbokföringsprogram ända sedan jag började med datafonisk bokföring. Jag tror det var 1994 som programmet kom ut, då var det MS-DOS baserat och hette visst Varma. Jag har varit helt nöjd med programmet under hela tiden, uppdateringarna är vettiga och användarstöd finns om man behöver. Tom nästan dygnet runt under högsäsong.

Eftersom det är specialutformat för lantbruket behöver man inte greja med dubbel bokföring om man inte vill, funktionen kan aktiveras vid behov. Dessutom finns en färdig kontoplan som jag tror till och med skulle tillfredsställa Nisses behov. Vad sägs till exempel om “Tulpaner i lösvikt” som ett inkomst konto. I kontoplanen kan man dra bort eller lägga till konton och man kan mycket flexibelt även hålla reda på sin privatekonomi. Om man så önskar.

Skärmavbild 2015-02-25 kl. 12.40.08

Användarmiljön är också behaglig att röra sig i även om det tar sin lilla tid att bli du med den. Nu hör det ju förstås till saken att min bokföring inte är speciellt komplicerad. Det är inkomster från spannmålsförsäljning och konsumentstöd, det är utgifter för växtodlingskostnader och en och annan reservdel och reparation. Skogen och jordbruket håller Wakka själv reda på, så bokförs det bara på rätt konto blir det rätt av sig själv.

Efter att bokföringen är klar behöver man egentligen bara fixa avskrivningarna samt eventuella rättelseposter och sen är det bara att skriva ut deklarationen. Den kommer ut på papper som ser exakt ut som “handskriva deklarationsblanketter” om man så vill. Deklarationen kan även sändas direkt ur programmet till skattmasen.

Förmodligen kommer nog deklarationen även detta år att ligga på handläggarens dator i tid. Så långt allt gott och väl – siffrorna talar dock sitt tydliga språk, inte lär det köpas nån ny tröska i år heller tröskbyte – och ändå är det nu femte gången som detdär “femte” året passerar.

Författare: Kalle

Har varit spannmålsodlare sedan 20 årsåldern. Jobbar som brandförman i Närpes, det betyder att jag inte är heltidsjordbrukare annat än i hjärtat. Jag har familj, sambo och tre döttrar födda -04, -09 och -16 Jag odlar spannmål och oljeväxter på 38 ha, och gör detta på största allvar. Den skrala lönsamheten har inte knäckt mig, bara gjort att jag inte kan vara heltidsbonde. Dessutom har jag ett intresse för närhistorien, och jobbar gärna med att restaurera nyare veteranbilar. (70-talet) Har tre dylika + en mc i garaget. Samlar gärna material och skriver ner mycket nutidshistorier för framtiden. Jag är öppen för det mesta bara det inte har med sport eller idrott att göra. Jag betraktar all sport och idrott som flykt och försvarbeteenden, det man inte kan göra med traktorn kan gott lämnas ogjort!