23 juli, 2010 av Mats

Kvällspromenad

På torsdagen körde jag förbi ett av kornskiftena i Sundby och hajade till. Istället för böljande kornax dominerades åkern av grön gräsväxt.

Det som hänt är inte ovanligt på torkkänsliga åkrar när man har en torr försommar som i år. Torkan gör att spannmålen inte växer tillräckligt snabbt och istället växer kvickroten sig längre än spannmålen. Även om det senare på sommaren kommer mer regn hinner säden inte ikapp ogräset. Torkan resulterar alltså dels i sämre skörd i år och dels i ökad ogräsförekomst kommande år.

Av erfarenhet vet jag att jag har två alternativ, ingendera är särskillt bra. Alternativ ett är att låta grödan växa klart och skörda som vanligt. Fördelen är att man går en skörd, låt vara att den är mindre än normalt, men det medför också nackdelen att kvickroten får ordentligt fotfäste på skiftet eftersom den får ytterligare några veckor på sig att befästa sin ställning. Alternativ två är att slåtta omkull grödan och endera skörda den till grovfoder åt korna eller plöja ner den som jordförbättring. Nackdelen är då att man inte får nån skörd att sälja, fördelen är att man klämmer åt kvickroten.

När jag på kvällen åkte ut för att studera eländet närmare kunde jag till min glädje konstatera att det inte var så illa som jag trott. Visst, kornet har lidit av torkan och skörden blir definitivt inget att jubla över men ogrässituationen var inte så kritisk som väntat. Jag hade ju glömt bottengrödan! På en del åkrar sådde jag i våras rajgräs och persisk klöver som skulle täcka markytan mellan såraderna och gräsväxten som nu syntes i kornåkern var inte kvickrot utan just rajgräset. De två är rätt lika varandra, t.o.m axen är lätta att förväxla på håll. Visst finns det kvickrot också, men inte alls i sån omfattning som det sett ut från vägen. Frågan om hur stor skada torkan gjort på skörden kvarstår, men jag kan gått ge skiftet nån vecka till innan jag bestämmer mej för att slåtta eller tröska eftersom jag inte behöver beakta ogräsaspekten.

I samma vända kollade jag en annan kornåker som såtts samma dag som den här problemåkern. Den var helt ok, torkan hade inte satt några nämnvärda spår och rajgräset var betydligt lägre än kornväxten.

Etiketter:

3 svar till “Kvällspromenad“

 1. Daniel skriver:

  Hade du tänkt använda kornhalmen efter ev. tröskning som foder när du sådde in med ettåriga bottengrödor?

 2. Mats skriver:

  Egentligen handlade det mest om att jag gärna skulle pröva att ha bottengröda eftersom jag inte gjort det förr och ser ut att få tillräckligt med ströhalm på annat håll (halm+rajgräs blir inget vidare strö). Att korn-rajgräs-persiskklöverhalmen dessutom kan bli ett halvhyfsat foder om det skulle knipa var väl mest en positiv bieffekt.

 3. Mats skriver:

  Insåg att min svar blev lite stympat. Orsaken att jag har bottengröda är dels att jag vill ha lite kväve (från den persiska klövern), dels att jag vill ha en kraftigare grönmassa att plöja ner som jordförbättring. Därtill ger rajgräset en viss ogräsförebyggande effekt. Om det blir en dålig växt lappar rajgräset igen luckorna i beståndet och på så vis får ogräsen inte fritt fram att ta över.

  Att för det fjärde bottengröda+halm kan fungera som ”nödfoder” om grässkörden blir på mindre sidan är som sagt mest en positiv bieffekt.