Östnyländsk förstärkning

Idag hämtade vi hem den nyaste östnyländska förstärkningen till gården, Svedmark Hosianna. Fastän vi inte aktivt har sökt efter kokalvar som är till salu (tjurkalvarna till trots), så kunde vi inte motstå detta erbjudande.

Hosianna är en liljendalbo, med intressant härstamning. Hennes far är Facet och hennes morfar Peterslund. Hon är en stor och fin kalv, som är född i slutet av december. Då vi köper in nya djur, också om vi säljer, måste det tas salmonella prov på det aktuella djuret. Detta görs genom att skicka ett gödselprov för analysering. Alla kräver inte detta, men i.o.m. att vi har gjort ett s.k. hälsovårdsavtal så måste vi ha detta i skick.

Ännu är det tidigt att säga hurudan mjölkko Hosianna blir, men hon har alla förutsättningar för att bli både långlivad och högproducerande. Hon uppfyller alltså de mål vi satt på aveln. I korthet kan man säga att vi vill ha kor med god exteriör, god mjölkbarhet och hålls friska. Oberoende om vi i framtiden kommer att sätta in en robot i ladugården eller inte, så är dessa mål som underlättar vårt arbete. En ko med hållbar exteriör, som ger snabbt ner sin mjölk är alltid en större fröjd att mjölka än en sådan ko som har lite mjölk som man ska “pina” ut från ett juver som nästan släpar i marken. En sådan ko torde Hosianna inte ändå bli. 😉

Resan gick riktigt bra, hon stod i bilen och tittade på omgivningen. En stund sov hon för att sedan, ungefär i St.Karins, börja muua och fundera hur lång väg det ännu är kvar. Nu har vi henne i en ensambox, bara för att hon ska vänja sig med oss och sin nya omgivning. Hon är väldigt pigg och hela tiden på alerten, så hon kommer nog att klara sig riktigt bra! 🙂

Författare: Sonja

Jag är en 35 årig mjölkproducent från ön Heisala i Pargas skärgård. Jag flyttade hit från min hemgård i Pernå i februari 2008. I augusti 2005 hade vi generationsväxling på min hemgård, sedan dess har jag varit mjölkproducent på heltid. Då jag flyttade till Heisala tog jag med mig största delen av de djur jag hade hemma i Pernå, dvs. 7 kor och 7 ungdjur. Santalahti gård är min mans hemgård som han tog över år 2007. I dag har vi 55 mjölkande kor och ungefär lika många ungdjur, totalt drygt hundra djur. Här odlas ingen spannmål, alla åkrar(förutom några viltåkrar) används till att producera ensilage åt korna. Förutom att jag jobbar på gården på Heisala har jag fortfarande kvar min hemgård i Pernå. Den är idag en växtodlingsgård, där det odlas spannmål och vall. Dessutom finns där skog. Jag är själv med och sköter arbetet där så ofta jag kan, mina föräldrar, framför allt min far, är till en stor hjälp. Jag har alla maskiner kvar där från den tiden jag bodde där. Vi lagar allt hö som vi använder för korna i Pernå och dessutom lagar vi ensilage där också. Balarna transporterar vi sedan med långtradare till Pargas. Vi sysslar mycket med avelsarbete och vi tar också i mån av möjlighet emot besökare på gården. Kort sagt; detta är mitt drömjobb!