Inget “skitrally” detta vårbruk

Tidigare om åren då vi har ställt till med vårbruk har vi  haft ett extra inslag mot vad andra gårdar här runt omkring har haft, nämligen “skitrally”. Jobbet i sig själv är inte så betungande, det har bara varit att sitta i traktorn och köra och räkna lassen och då man vet, då man börjar att det ligger runt 60 lass som skall ut och beroende på avstånd så kör du ca 2 lass i timmen och i bästa fall 3 men i värsta fall bara 1 lass. 60 lass låter kanske inte så mycket, men det tar sin tid och tiden på våren är dyrbar, gödselkörningen och sådd borde ske innon 1-2 veckor.

För några år sedan fick vi börja och tänka om hur vi skulle i fortsättningen omorganisera våra arbetsuppgifter för att tiden skulle räcka till.

Problemet är att vi har en dålig arrondering, vilket betyder att åkrarna ligger på långt avstånd från gårdscentra. Den längsta vägen är 8 km var vi odlar 35 ha.

2008 hyrde vi in första gången en slambil som skulle transportera gödseln till åkern. Det fungerade nog bra men  konstaterade rätt så fort att en bil inte räcker.

Följande år 2009 beställde vi två bilar och då började det hela och fungera. Visst kostade det, men tid är också pengar. Det som tidigare tog ca en vecka gjorde vi nu på två dagar. 420m3 svämgödsel körde vi per dag. På detta sätt kunde traktorn med spridarvagnen helat iden vara på åkern och sprida och slambilarna skötte om transporten från gödselbassängen till åkern.

 

 

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.