14 maj, 2011 av

Handsådd

I dagens Lördaxintervju med Pia och Stan undrade Stan om man inte förlorar en del av odlarcharmen med att så maskinellt såsom jag plägar göra med mina morötter.
Kanske är det så eller så kanske inte, för oberoende om man sår manuellt eller maskinellt så sörjer man för att fröna får den rätta placeringen med bästa möjliga förhållanden som såtillfället erbjuder. Stor del av grönsaksfröna som odlaren använder i dag är hybridfrön som oftast är dyra och därför gäller det att hushålla väl med fröna. Men också andra faktorer talar för omsorgsfull sådd, ett jämnt bestånd med jämnstora morötter till exempel ger det bästa utbytet av just såna rötter som tilltalar konsumenten och jämna bestånd hålls också friskare och konkurrerar bättre med ogräsen på åkern.
Nåväl, även om jag av rationella orsaker försöker så det mesta maskinellt så föranleder vårt stora sortiment till att det ändå alltid finns fröslag som vi hamnar att så för hand. Antingen är frönas form opassande eller så är frömängden för liten för maskinerna. Fröslag som vi ofta sår för hand är squash, frilandsgurka, pumpa, bönor och majs för att nämna några exempel.
Handsådd är ett rogivande men tålamodsprövande arbetsmoment som jag gärna delegerar åt flickorna på gården. 🙂

2 svar till “Handsådd“

  1. Charlotta skriver:

    Ungefär hur många frön/plantor brukar ni ha av dessa sorter som sås för hand?

  2. Christer skriver:

    Charlotta: Har inte räknat så noga men något tusental är det nog plus större delen av sommarblommorna. Tidigare sådde vi allt till plantdrivningen för hand.