En ny växtodlingssäsong

Snöyra och en bitande kyla på -20 C där ute, men planeringen av den kommande växtodlingssäsongen är på gång.

För en vecka sedan besökte vår växtodlingskonsulent oss för att göra upp en skriftlig odlingsplan. Tiden går fort, nyss var det ju som den förra säsongen tog slut.

Eu-byrokratin kräver att det skall göras upp en skriftlig plan. I odlingsplanen antecknar man vilken gröda som skall odlas på vilket skifte. Gödselmängderna skall räknas ut med beaktande av förfrukten och den kommande säsongens gröda. Markkarteringen som skall uppdateras med 5 års mellanrum skall också beaktas i detta samband. För vår del har markkarteringen en stor betydelse eftersom vi har spridit så gott som årligen svämgödsel på de närbelägna åkrarna. Fosforhalten har stigit till en röd nivå, vilket betyder att vi endast kan sprida konstgödsel som inte innehåller fosfor i många år framöver.

Eftersom all den spannmål som vi tidigare har producerats, direkt har förädlats till kött här på gården så är det dags för oss att tänka i nya banor. Det skulle vara dags att ta in lite oljeväxter och något annat spännande i växtföljden.

Men visst är det finska klimatet spännande -20 C och en hel del snö där ute och här sitter man med en mugg kaffe och planerar växtodlingen som skall vara i full gång om ca 3 månader.

 

Författare: Maria

Jag är en 38-årig lantbruksföretagare från Snappertuna i Raseborg. Jag har bedrivit jordbruket tillsammans med min man som åttonde generation på gården, i 6 år. Till familjen hör vår 9-åriga dotter Elin samt vår son Franz, strax 5 år. Förutom att min man Kenneth hjälper till på gården jobbar han också som brandman på räddningsverket i Ekenäs. I början av året 2011 gick vi igenom stora förändringar då vi lade ner slaktsvinsproduktionen. Produktionen var ingen obetydlig del utan bestod av 1 000 slaktsvinsplatser med en årsproduktion på ca 250 000 kg kött och dessutom kunde vi titulera oss till Finlands sydligaste slaktsvinsstall. Detta betyder att vi står inför nya tider här på gården. En ny inriktning har redan börjat ta form men kräver ännu en stor arbetsinsats. Förändringen och utvecklingen från husdjurs-, till växtodlingsgård samt övrig företagsverksamhet på landsbygden kommer ni att få ta del av i min blogg. Några garantier hur det hela kommer att gå vägen finns ej. Men en sak är klar – om du vill skörda så måste du så.