Nu torkar flisen

Den här veckan har det varit bästa möjliga torkväder – precis då vi hade flisat. På veckodiagrammet över inkommande torklufts fukthalt ser man att det varit ned till 40 % relativ fukthalt. Det är inte konstigt att relativa fukthalten ökar till natten för varm luft innehåller massor av vattenånga även om den relativa fukthalten är låg. Varm luft kan innehålla mera fukt än kall luft. Det ser man på natten då temperaturen sjunker så faller överskottet ut som dagg. “Relativ” betyder hur stor procent fukt luften innehåller i procent av hur mycket den kunde innehålla vid den givna temperaturen.

fuktnyy-week

Relativa fukthalten var i går så låg som 41 % och vid hög temperatur så torkar det minsann. Nu hjälper inte bara låg relativ fukthalt utan temperaturen måste också vara hög. Då kan luften ta upp fler kilogram fukt än vid samma fukthalt men lägre temperatur. Och varmt har det varit.

temp0-week

Det här diagrammet visar inkommande luftens temperatur. Som mest har det varit nästan +28 grader. Nu har jag tyvärr inte ett veckodiagram som visar skillnaden mellan inkommande och utgående temperatur (efter det den gått igenom flislagret). Som mest har skillnaden den här veckan varit nära tio grader ! Och då är det normala högst 3-5 grader.

Men flisen är inte helt torr än. Orsaken är att den torkar nedifrån. Ibland så blir ytan till och med våtare … Torkzonen rör sej långsamt uppåt och flisen kan vara supertorr längst ned fastän den är fuktig på ytan. Så det går inte mycket fortare att torka nu men flisen blir mycket torrare. Och värmevärdet ökar förstås. Det lönar sej inte att försöka bränna vatten.

Det är bra med torr flis men också besvärligt med inställningarna av mataren på sommaren. Man måste mata en viss mängd per timme för att pannan inte skall slockna eller elden gå baklänges i skruven. Och med torr flis kan pannan då börja koka. På vintern är det sällan bekymmer utan det är bara att fylla på mera flis.

Då man torkar vete så fungerar det ungefär på samma sätt. Man vill ha vetet nedtorkat till klart under 14 % men inte så mycket mera för då förlorar man bara. Lite svårt ibland på våren då luften är både torr och varm. Först då man flyttar bort vetet till silon så blandas det och man får ett hyfsat medeltal på vetets fukthalt.

Just nu är det i alla fall bara bra med fint torkväder för snart skall flisen bort och (hoppeligen) vetet in i torken.

 

Författare: Nisse

Jag är bonde i n:te led på Bosas rusthåll i Hindersby som troligen är kring 1000 år gammalt - ingen vet så jag kan lika gärna påstå det. Nån vanlig bonde är jag inte för jag gick i skola och blev elektronikingenjör och forskare i teoretisk datateknik vid Tekniska högskolan - senare docent och professor. Men det var mest hobby och extraknäck för jag har bara missat en vårsådd och det var då jag var i Dragsvik. Sedan 2004 är jag heltidsbonde till 150 %. Allt är heimlaga och jag har bara skrotmaskiner som jag reparerar och bygger om själv. Med dagens priser är det inte möjligt att köpa nya. Dessutom bygger jag optiska fibernät på landsbygden. Det är inte alls mera så mycket arbete med sådd och skörd men desto mer med att bygga hus, reparera maskiner och ställa i ordning. Till det går numera 95% av all tid! Så jag bygger (sedan jag fick min första hammare och 10 kg spik till julklapp som femåring) och skruvar med maskiner, gräver i jorden och hugger i skogen på vintern. Och så måste fliseldningen skötas förstås. Mest hänger jag på nätet och diskuterar över hela världen.