Reläodling

Våren kommer närmare för varje dag och det börjar vara dags att spika grödorna för nästa odlingssäsong.  En sak vi tänkt prova i vårt växtodlingssamarbete är höstrybs och idag införskaffades utsäde för det ändamålet.

På våra breddgrader odlas rybs normalt som vårsådd, d.v.s. man sår den på våren och skördar till hösten. Höstrybs är höstsådd, alltså sås på hösten, övervintrar under snön, växer följande sommar och skördas följande höst. Fördelen är att tröskningen infaller betydligt tidigare än för vårrybs samt att skörden borde kunna bli lite större. Nackdelen är förstås övervintringen, det finns inga garantier för att rybsen klarar vintern.

För att göra det ännu lite intressantare tänkte vi så rybsen på våren tillsammans med vanligt korn, s.k. relägröda. Man plöjer och harvar som vanligt men sår sedan både korn och rybs i samma körning. Kornet växer upp snabbare och skördas första hösten, höstrybsen får övervintra och skördas nästa år. Om det lyckas får man alltså skörda två gånger efter samma vårbruk. Om det går åt skogen har man “bara” förlorat rybsutsädet och det är en rätt liten risk i förhållande till den möjliga vinsten. Redan bränsleinbesparingen gör det här lite småintressant.

Det finns en hel del forskning på området och en del andra odlare i våra trakter har redan sysslat med det här i några år, så helt utan hållpunkter är odlingen inte. I Sverige har det gjorts en del försök med att så höst- och vårvete i samma körning och även det förefaller att funka, åtminstone ibland. Det här är onekligen lite intressant och det skall bli riktigt spännande att se hur det hela utfaller.

Författare: Mats

Jag är 42 år, gift och har en son på nio år. Min fru jobbar som lågstadielärare, så mitt jordbruk är ett enmansföretag. Jag har varit jordbrukare sedan 2001. Innan dess hann jag jobba 6 år som lantbruksrådgivare inom växtodling och ekonomi. Gården har ända fram till hösten 2009 varit en mjölkgård, men numera bedriver köttproduktion med dikor och en del växtodling. Det är känslosamt att lämna en produktionsform som funnits på gården i generationer, men samtidigt spännande att ge sig i kast med något nytt och lite obekant. Tanken är i första hand att sälja kalvar vidare till specialiserade uppfödare, i framtiden kan också egen uppfödning komma i fråga. En riktigt intressant tanke är att själv slakta och sälja köttet direkt till konsumenter, som jag börjat testa i liten skala. Växtodlingen har bedrivits ekologiskt sedan 1995 och husdjuren sedan 2010. Ekoodlingen passar gården rätt bra och gör enligt min mening produktionen lite mer spännande. Spänningen är visserligen på gott och ont, går det bra är det extra kul men går det åt pipan svider ordentligt.

10 reaktioner till “Reläodling”

 1. Onekligen intressant försök, övervintringen torde vara säkrare med stubb som skydd. Har själv lite idé om att försöka detsamma med kummin, men ännu är inte odlingsplanen helt spikad.

 2. Jo, övervintringen borde åtminstone inte bli sämre. Däremot finns det ju en liten risk att rybsen hinner utvecklas för långt redan den första sommaren, den borde inte få hinna blomma. Men i kombination med korn borde det gå bra.

  Riktigt intressant är att man jobbar med att ta fram olika tekniker för att försena rybsens groning en aning. Om man t.ex. kunde så den i maj men få den att gro först i juli skulle risken att den hinner blomma vara åtgärdad.

 3. Inom grönsaksodlingen använder vi oss delvis av förgrodda frön för att försnabba groningsprocessen men jag har inte hört om det finns frön som är prepareade för fördröjd groning. Ett alternativ kunde kanske vara att så in i brodden i juni?

 4. Fördröjd groning är ju sällan nåt man eftersträvar, vilket väl förklarar varför man inte funderat så mycket på det. 🙂

  Insådd i brodden är definitivt ett alternativ, speciellt i ekoodling eftersom man kunde kombinerad det med ogräsharvning. Det finns hur mycket kul som helst att fundera på i det här…

 5. Sett någonstans att en del sår höstraps i juli i oskördad spannmål med en rampgödningsspridare.

 6. Jo, det är onekligen också en tanke. Enda nackdelen är att det innebär en körning till, det skulle kännas lite extra kul om det gick att etablera rybsen utan nån extra körning alls. 🙂 Men spridning i växande gröda är absolut ingen dålig tanke.

 7. Fast sår du på våren måste man väl ändå så i en separat körning, och inte kan man ogräsbespruta heller.

 8. Nej, nu var jag dum. Många har ju frösåningslådor kvar på såmaskinen, själv sålde jag den på blocket..
  Men ogräset då, rensådd rybs kan klara sig bra i kampen mot det men hur blir det tillsammans med stråsäden?

 9. Tja, det fungerar för Mats men vi som sprutar mot ogräs kan inte så raps på våren. Så enda möjligheten vore att så i juli. Men då kan man lika gärna vänta litet och köra med direktsådd på hösten.

 10. Dalälven: jo, just ogräset är ju lite av en akilleshäl. Bara rybsen blir tillräckligt tät från början av odlingssäsongen borde den skugga ogräset rätt bra. En kall vår med långsam utveckling kan det dock bli lite spännande.

  Nisse; stämmer. Det här enklare om man inte besprutar. Däremot spelar det ju ingen roll om man reläodlar vår- och höstsäd.

Kommentarer är stängda.