Taklagsfest.

Hade ingen taklagsfest senast jag byggde, skulle i så fall ha fått fira nästan för mig själv. Nu då mera folk är involverade tyckte jag att det var på sin plats att tacka de som gjort sittt bästa så här långt. Ville visa min tacksamhet till byggteamet med Hasse Storm i ledningen, att de trots lång kall vinter och insnöade brandrester klarat att komma så här pass långt. Visst är vi lite försenade men bättre att jobbet är väl utfört än att det är inom utsedd tidsram. För som jag brukar säga “det är ingen som frågar hur länge bygget tagit men de frågar vem som byggt”.
Vill påstå att när vi bönder bygger så bygger vi inte endast för oss själva utan även för kommande generationer eller åtminstone för 50 år framåt.
Ordnade sålunda en liten taklagsfest, som jag ville få undanstökad innan vårbruket inleds på allvar, passade ju bra så här inför Valborg då arbetarnas dag i år infaller på en söndag. Stort TACK till byggare, murare, elektriker, rörmontör och planerare för väl utfört arbete. Tack även till försäkringsbolaget för gott samarbete så här långt, hade ju inte själv värderat det egna arbetet under de senaste 20 åren så här högt.
Har inte heller sökt ersättning för alla inträffade skador under åren som gått men denna gång tyckte jag att det var berättigat, det är ju trots allt därför man betalar premien.
Trevlig 1:a maj önskar jag Bondbloggsläsarna……

Stödblanketter.

När det 1995 blev så att jordbruket skulle ta hand om återbäringen av EG (senare EU) medlemsavgiften föll det på vår lott att också sköta en del av byråkratin genom att fylla i stödblanketterna. Motvilligt åtog jag mig uppgiften under devisen “har dom blanketter så nog har jag siffror”. Men nu efter 15 års blankettifyllande börjar det faktiskt kännas som om siffrorna håller på att ta slut och jag ångrar bittert att vi åtog oss uppdraget. Kanske borde bönderna mangrant låtit bli att sända in en enda blankett då när det begav sig 1995.
-Skulle myndigheterna i så fall själva skött om ansökan om återbäringen av medlemsavgiften?
När det sen visade sig att Finland de facto blev nettobetalare beskylldes bönderna för att inte ha sökt stöd i den omfattning som man räknat med. Man kan ju bli sur för mindre 🙁
De första åren skulle jordbrukskiftena noggrant ritas in på karta med en röd 0,5mm:s penna. För mig som hade många smala jordbruksskiften blev det svårt att skilja strecken från varandra. Vill minnas att 0,5mm på kartan motsvarade 2,5m på åkern och många av mina jordbruksskiften var 2 meter breda. Till all lycka föll kartritandet bort efter några år.
För den oinvigde kan jag berätta att en åker är det samma som ett basskifte och ett basskifte kan delas i ett flertal jordbruksskiften ifall man odlar flera olika växter (grödor) på samma basskifte. I de fall att jag odlar grönsaker på ett större basskifte kan det innebära att skiftet blir indelat i ett 20-tal jordbruksskiften som alla skall bokföras var för sig vad gäller odlings- och skötselåtgärder. Utan dator skulle det nog bli flera mappar med papper under en säsong. Tyvärr är inte heller datorn perfekt ty ännu har jag inte hittat något växtodlingsprogram som klarar av att hantera alla grönsakslag som jag odlar. Ett annat problem är ju att få alla arealer att i praktiken stämma med det som man idag fyller i på pappret. Plantorna kanske inte räcker till när det är dags att plantera ut dem på åkern senare i sommar.
Tidigare satte jag ned mycket arbete på att pröva och beräkna exakt hur långt plantmaterialet kunde räcka för att senare konstatera att det inte gått som planerat och därmed bli tvungen att göra en korrigeringsanmälan. Så numera gör jag endast anmälning något ditåt i detta skede och gör noggrannare fältmätningar i samband med korrigeringsanmälan som skall inlämnas den 15 juni. Tyvärr är inte mitten av juni riktigt bra heller för våra planteringar fortgår ju till augusti och först då vet vi exakt vad som blivit odlat för säsongen.
Fyller numera i blanketterna elektroniskt via nätet för att i första hand bespara kommunens lantbrukssekreterare tråkigt inmatningsarbete. Tyvärr är det många som gör detsamma så här på slutrakan av ansökningstiden vilket tydligen leder till att kommunikationen går långsamt. Nu när klockan närmar sig 2 på natten tycks dock de flesta ha gett upp för nu rullar det på lite bättre 🙂
Nåja jag har ju skrivit några rader på bloggen under tiden som den andra datorn bearbetat information men nu när det börjar hända saker så lägger jag bloggandet åt sidan för att på allvar ta itu med stödblanketterna.

Glad Påsk.

Lugnt skrev jag senast och då var det vädret jag åsyftade inte livet på gården för lugnt har det inte varit, inte ens nu över påsk. Har väl samma dilemma som Charlotta det vill säga svårt att ta mig tid att fira högtider speciellt nu i vårbrådskan för odlingssäsongen inledde vi för två veckor sedan och det två veckor försenat.

Takläggning.
Inte ens bygget har stått stilla över påsk för plåtslagarna som är muslimer frågade om jag tar illa vid mig ifall de jobbar långfredag och påsklördag. För mig var det OK blott de håller tyst fyra timmar per natt för då behöver jag få sova.

Plastbyte.
Själv har jag också jobbat på taket idag dock inte på hallen utan på växthuset. Fick hjälp med plastbytet av min systers pojkar så då bör man passa på för visst är det mycket lättare att byta plast när man är fler trots att vinden inte var speciellt hård idag heller.

Påskhäxor.
Men visst har vi trots brådskan märkt av påsken om inte förr så idag när vi besöktes av ett flertal häxor och visst kan tankarna gå till eftertanke rörande påskrelaterade händelser ty stor del av det vi gör är ju som vi brukar säga “siiand arbeit”. Mina tankar har bland annat gått till morfar som dog på en långfredag och min son Erik som vad jag hört fortfarande innehar byns inofficiella rekord i att samla godis som påskhäxa. En påsk var han speciellt flitig och cyklade runt hela nejden och vid hemkomsten vägde han in 4,7kg godis. Han var också förtjust i ägg, som ju också förknippas med påsk. Minns hur han berättade om skollunchen inför en påsk, då när kolesteroldebatten gick som hetast, att han hade fått äta hela klassens ägg då ingen annan av de 16 klasskamraterna ville ha dem. En stund på långfredagen tillbringade jag och Eivor vid hans sista viloplats samt tände ett nytt ljus trots att det nu är ljust en stor del av dygnet. Trots sorgen och saknaden så är det i alla fall ljusa minnen vi har och vi försöker efter bästa förmåga leva upp till devisen om en Glad Påsk.

Fira påsk i pannrummet.

Igår (läs onsdag ty jag vill inte hinna få inläggen klara innan midnatt) körde jag igång flisvärmecentralen igen efter återuppbyggnaden. Satt halva natten och förmiddagen i pannrummet och justerade luft- och inmatningsmängderna, däremellan försökte jag få igång telefonmodemet för sändning av alarm. Hade ingen telefonrobot på den förra stokern men för att höja säkerheten har jag nu kompletterat anläggingen med ett dylikt. Nu är finska maskintillverkare inte direkt kända för att göra utförliga installations- och bruksanvisningar och i detta fall fanns inte ett ord nämnt om ibruktagandet av modemet.
Jag är väl inte direkt nåt tekniskt geni men brukar med lite envishet få igång det mesta men nu gick jag bet på uppgiften. Blev tvungen att via e-post och slutligen ett samtal rådfråga stokerföretagets elektronikexpert. Inte heller han förstod problemet, hur vi än försökte kunde vi inte få in sista siffran i de telefonnumror som modemet skulle ringa upp vid alarmtillbud. Min knaggliga finska fick honom att fråga mig om jag eventuellt hade svensk text i displayen. Och det hade jag för det hade jag också beställt. Detta förklarade också problemet till varför jag inte fick den trettonde siffran inmatad. Sverige har ju bara två siffror i landsprefixet mot tre för Finland så därför var modemet programmerat för tolv siffror. Programeraren hade tydligen utgått ifrån att en svensk version levereras till Sverige. Då jag utryckte min oro för att låta fliseldningen arbeta utan fungerande alarm och sade “att det blir väl till att sova i pannrummet över helgen” svarade han att de tydligen blir till att “fira påsk i pannrummet” 🙂
Så Glad Påsk önskar jag Er från pannrummet 😀

Lugnt.

I går (tisdag) hade vi vårens finaste dag så här långt, åtminstone vädermässigt. En perfekt dag för det sista stora lyftet. Vi lyfte nämligen taket till den sista sektionen av hallen på plats. Allt passade bra trots att byggjobbarna inte kontrollerat måtten med de resta väggarna utan byggt taket vinkelrätt på marken, men tydligen var grunden jag gjorde 1991 också vinkelrätt byggd 🙂 Förra gången byggde jag taket på plats men denna gång valde vi att bygga taket i tre sektioner på marken och lyfta det på plats med mobilkran. På så vis behöver inte byggjobbarna jobba så mycket på upp till 9 meters höjd och undviker på så sätt de risker som det innebär. Nåjaa, en hel del klättrande blir det i alla fall innan girarna som byggs på plats och plåttaket är lagt. Känns hur som helst bra att så småningom återfå de byggnadskonturer som vi hade tidigare.


Blåsigt.

Gick som jag befarade, att det skulle bli för kraftig vind för plastbytet. Plasten till växthuset är 2,5 X 8 m per växthusbåge och det är onödigt jobbigt att jobba med den i blåsigt väder. Så idag passade det att klaga på vädret 🙂 Nåjaa, helt av ondo är inte den torra varma vinden, den torkar ju upp både grusvägar och åkrar efter snösmältningen.
Trots ändrade planer behövde vi inte vara arbetslösa. Satsade på lite förberedelser för plasbytet såsom att stifta fast fanérlister i stället samt påbörjade sista delen av stokerförnyelsen. Hoppas få igång fliseldningen till påsk då vi nu får lov att ta resten av växthuset i bruk eftersom de sådda plantorna behöver mera utrymme. Konstaterade också att fläktbatteriet till andra växthusavdelningen läckte i år igen. De börjar nu bli så gamla och kopparslingorna så sköra att de av minsta vibration börjar läcka. Får nog försöka se efter ett nytt fläktbatteri i morgon. Borde egentligen skaffa 2 nya med ca 60 kW:s effekt vardera för att få jämnare värme i huset utan att ha alltför kraftiga fläktar monterade, lågvarviga motorer går ju dessutom mycket tystare.
Flickorna har mest jobbat med morgondagens grönsaksleveranser som lämnat på slarv då vi haft bråttom med sådden.
Och joo, hann även rösta trots att det varit fullt upp idag.