3 gånger YLE på en gång.

Idag har man varit populär i alla fall bland YLE:s folk, vet inte om snöskoterförarna är lika glada av att höra mina åsikter om skotertrafiken på åkrarna men glad var jag inte heller när jag noterade förstörelsen däremot var det Glad som förmedlade åsikterna per radio. Förutom att jag är besviken på den respektlösa framfarten så oroas jag också över vad som kunnat ske ifall någon skulle ha spetsats på de metallstänger som bevattningsspridarna är monterade på. Jag får nog försöka få bevattningsanläggningen demonterad i fortsättningen. Redaktör Agneta Glad fick stå och vänta under tiden jag filmades av Susanna och Evert samtidigt som jag pratade med Ingela på telefon, därav kommentaren “3 gånger YLE på en gång”.
I övrigt har det också varit liv och rörelse på gården, återuppbyggnaden av hallen har nu nått ett delmål i och med att murningen som inleddes i november, men avbröts på grund av kylan, idag avslutades med murning av den sista brandväggen. Byggnaden är nu sektionerad i 3 sektioner plus egna “brandceller” för pannrum, flisficka och garage så nu skall det nog mycket till för att en lika omfattande brand skall kunna inträffa.
Takstolsmonteringen fortsatte vi också med likaså sådden av löken. Det nya “groningsrummet” verkar fungera bra då de lökfrön vi sådde till först för 3 dagar sen redan grott och därmed flyttades till växthuset.

Mötesdag.

Idag var det så dags för ÖSP:s (Österbottens svenska producentförbunds) vårmöte. En tillställning som jag så gott som årligen bevistar i egenskap av ordförande för Frilandsodlarnas lokalavdelning av ÖSP r.f. för att förutom stadgeenliga ärenden få ta del av aktuell information och intressanta föredrag. Dessutom ger dessa tillfällen möjlighet att träffa kollegor för utbyte av tankar och funderingar.
Ett av dagens intressanta anföranden hölls av Europaparlamentarikern Calle Haglund om stundande CAP-reform (jordbruksstöds-reform). Ett annat ämne som väckte diskussion var hur vi bönder ska kunna få en bättre lönsamhet. Tendensen är ju den att en allt mindre del av varornas butikspriser tillfaller primärproducenten samtidigt som de produktionsmedel som vi behöver stiger i pris och det leder ju i längden till en ohållbar situation.
Premieringar av personer som på ett förtjänstfullt sätt jobbat för förbundet och näringen brukar också höra till programmet. I och med att ÖSP nyligen firat 75-årsjubileum var antalet premieringar ovanligt många och bland annat jag själv tilldelades SLC:s (Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds) förtjänstmärke i silver som erkänsla för förtjänstfullt arbete inom ÖSP.

Respektlösa snöskoterförare

Dagens inlägg kanske någon tycker att hör till kategorin “ständigt gnällande bönder” men jag skriver det ändå för jag blev så ledsen.
Inspekterade snösmältningen på fjolårets sallatsfält och kunde konstatera att det gått som jag befarade med den på åkern övervintrande bevattningsanläggningen. En snabb kontroll gav vid handen att åtminstone 3 spridare var totalförstörda efter att ha hamnat under snöskotrar.
Jag brukar normalt förvara bevattningsanläggningen inomhus men senaste höst överraskades jag av den tidiga vintern och spridarna frös fast på åkern. Då jag av erfarenhet vet att åkern tas i besittning av skoterförarna så fort tillräckligt med snö fallit försökte jag be dem köra runt fältet då bevattningsanläggningens plastdelar är så sköra i kyla. En del hörsammade min vädjan men tyvärr inte alla, av spåren att döma kunde man nästan tro att de med flit försökt meja ner spridarna, men så elak är väl ändå ingen?
Idag var fältet för blött för en grundligare granskning så förödelsens omfattning klarnar först senare men förutom nya delar så tar det också tid att få dem beställda och monterade.
Ifjol förorsakade skotertrafiken inga materiella skador men tjälen gick djupt i skoterspåren och ledde till att de tidiga grönsaker som jag planterade där inte blev färdiga samtidigt ned grönsakerna på resten av fältet. Blev därför tvungen att skörda dem några dagar senare och en extra tur med skördevagnen och timanställd personal kostade mig uppskattningsvis en 100€ extra. Ändå är det inte de ekonomiska följderna som gör mig ledsen utan den respektlöshet som förarna visar med att mot gällande lag inte fråga om lov att korsa åkern. Jag förstår mycket väl att det är ett nöje för skoterförarna att susa iväg över de snöklädda vidderna och det nöjet förunnar jag dem nog om det sker på mina villkor på mina fält. Och det är ingen tröst att jag inte är ensam, vet jordgubbsodlare som fått täckväv förstörd och andra övervintrande grödor far också illa av skotertrafiken.
Vill rikta ett tack till dem som hörsammade min vädjan men faktum är att inte en enda har frågat om lov att korsa åkern och det tycker jag är respektlöst.

Långa dagar…….


För en del av oss grönsaksodlare har odlingssäsongen redan börjat med sådd av frön till plantor för senare utplantering på åkern. Jag brukar också ha löken, purjon, de tidiga sallaterna och kålväxterna sådda vid det här laget. I år har jag inte ännu sått någonting, dels har det verkat som om våren skulle bli sen och dels har inte växthusplasten kunnat bytas då det varit fullt med snö och is där plasten skall fästas, men främst beror förseningen på att jag väntat på vår nya såmaskin. Såmaskin var utlovad till den 20-25 mars men kom först igår, almanackan samt det radikala väderomslaget meddelade att det är hög tid att påbörja plantdrivningen. Trots att plasten på växthuset ännu inte är bytt satte jag på grundvärmen för att börja värma upp golvet och få tjälen att släppa sitt grepp och för att få kontrollerat att inga rör läckte. Började montera såmaskinen på kvällen men avsaknaden av monteringsanvisning gjorde arbetet drygt trots att maskinen är snarlik den jag hade tidigare. Ville så gärna få maskin igång ifall det skulle vara något problem som jag borde reda ut med fabriken innan veckoslutet. Vid 4-tiden på morgonen var jag så långt hunnen att det bara skulle ha varit att stoppa stöpseln i väggen men då stöpseln hade 3 flata stift istället för våra normala schukostöpslar gav jag upp och gick till sängs, något blogginlägg hade jag inte heller lust att skriva så det fick bli ikväll istället. Å nu vill det inte riktigt till med infogande av bild heller så även denna dag blev lång.

Internationell business.

Trots att jag i själ och hjärta är lokalpatriot och försöker både handla och sälja lokalt för att stöda näringslivet i regionen så är jag ibland tvungen att frångå mina principer. Så är fallet nu visavi nyanskaffningarna till produktionsutrymmena och det av den enkla anledningen att jag inte finner inhemska alternativ när det rör sig om specialmaskiner för grönsaksodlingen. Så idag har jag tullklarerat en såmaskin för sådd av grönsaksfrön från Australien , haft besök av en dansk försäljare av rotfruktskördemaskiner och per telefon diskuterat en engelsktillverkad tvätt-och sorteringslinje med deras nordiska representant från Sverige.

Har avslutat dagen med ett vattenjumpapass tillsammans med yrkesbröder och -systrar som en kväll i veckan deltar i Folkhälsans “vattengymnastik för bönder”. Förutom hjälp med upprätthållande av konditionen ger dessa tillfällen också möjlighet till att på bastulaven ventilera aktuella frågor. God kondition krävs i mitt arbete och jag  jobbar också mycket ensam så veckans vattenjumpa ser jag fram emot.