Sådärja….

……… blev just klar med blanketterna för denna gång – på rekordtid – det tog mig endast lite över 1½h att mata in uppgifterna men så hade jag ju förstås fixat odlingsplan på förhand. Det är dessutom nästan ett dygn kvar av anmälningstiden, tror det är nytt rekord det med 🙂

Arealerna skall ju förstås justeras lite senare efter att en del grönsaker fåtts i jorden – det är ju sällan att det lyckas att få plantorna att räcka exakt till förhandsanmäld areal – men tills dess har man nu lite tid för praktiskt jordbrukande, bara markerna torkar upp.

Och nu i år fungerade anslutningen till vipuprogrammet smärtfritt, om det sen beror på tidpunkten eller på att datakapaciteten utökats må vara osagt.

Verkar som om anmälan gått fram :)
Verkar som om anmälan gått fram 🙂

Blanketterna fixade

Ett av de säkraste vårtecknena är inom detta yrke dessa mycket omtalade blanketter. Vissa (såväl bönder som icke bönder) ser rött då man bara nämner ordet “Eu-stöd” och för andra är det en sak bland med andra som ska skötas, om man vill alltså. För ingen tvingar ju bönder att ansöka om stöd, men så där i praktiken är det nog måsta på att ansöka om dem för att få det ekonomiskt att gå  ihop.

Jag hör till den generationen som nu inte har så hemskt starka yrkesmässiga minnesbilder från tiden före Eu, för min del har Eu alltid funnits där. I år är det åttonde gången jag själv gör ansökan och för varje år tycker jag att det har blivit lättare. I och med att jag har bara växtodling på min gård så är det inte frågan om några invecklade saker, utan det tog ungefär en dryg timme att gå igenom blanketterna och skicka in dem elektoniskt.

Så nu är det fixat, men att förvärkliga de planerade sådderna är nog ännu bara på planeringsnivå. 😛 Så mycket snö finns det nog ännu på åkrarna både i Pernå och i Pargas att det nog dröjer en tid innan vi kan köra igång med vårbruket. Just nu känns det som om starten är lååååångt borta, men som alltid kan jag nästan lova att vi kommer ut fortare än vi räknat med! 🙂

Kursdag.

Idag har jag åter suttit på “skolbänken”. Det var dags att uppdatera nyheterna i årets stödansökan för blankettombuden.

Blankettombuden är en serviceform som producentförbundet och lantbruksrådgivningen grundade då vi gick med i EG 1995. Pappersexcersisen växte då till den grad att många jordbrukare behövde hjälp för att orientera sig rätt i paragrafdjungeln. Jag var då ordförande för det lokala lantmannagillet och det föll sig naturligt att jag ställde upp för medlemmarna. Jag räknade med att det kanske skulle ta ett par år för ortens jordbrukare att lära sig att själva fylla i blanketterna, men det visade sig att de årliga förändringarna medförde att behovet växte de första åren. På senare tid har dock “klienternas” antal minskat betydligt i takt med att de äldsta jordbrukarna upphört med sin verksamhet. Den elektroniska stödansökan förenklar också ansökningsförfarandet för dem med datorvana, men ännu finns det behov för rådgivning och ifyllningshjälp.

Efter att ha hållit på med stödblanketterna i flera år börjar största problemet bli att rensa minnet från gamla regler som inte längre gäller och ersätta dem med gällande. Dagens största “nyhet” var dock kravet på räddningsplan som jag till först trodde att gällde alla jordbruksfastigheter men efter en koll i lagtexten förstod jag att den gäller djurgårdar och produktionsanläggningar över 1500m². Om jag nu tolkade lagtexten (Statsrådets förordning om räddningsväsendet 5.5.2011/407) rätt? Det som också förvånade mig var att man numera skall uppge koordinaterna för nordlig bredd och ostlig längd i stället för adress när man rapporterar en olycka. Antagligen är det centraliseringen av nödcentralerna som medfört att adressen inte längre duger. Konstigt nog frågade brandinspektören inte efter nödcentralsinformationen med koordinaterna vid senaste brandsyn, däremot påpekade han att gårdsnumret inte syntes till vägen.

Jag har nu med hjälp av www.112.fi fixat till infoblad att hänga upp i byggnaderna, så här har jag idag blivit informerad att det skall se ut: Nödsamtalsinfo

Språkförbistring.

Nu börjar nog alltför mycket tid gå åt till skrivbordsarbete eller närmare bestämt att försöka läsa in sig i anvisningarna för det ena och det andra. Försökte betala lite löner idag men anvisningarna i Palkka-programmet som jag använder är allt annat än lättförståeliga. Det skall finnas svenskspråkiga sidor men inte vet jag……. 🙁

Kanske kan någon mer språkbegåvad hjälpa mig med följande text som jag saxat från instruktionerna på de svenska sidorna? “Palkanlaskentaan liittyviä tietoja tarvitaan.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.”

Sorry löntagare, det blir inte mera lön i år.

Just så! Tänkte betala lite lön åt de anställda innan nyår men döm om min förvåning då Palkka.fi som jag använder för löneberäkning och -redovisning stängt för året fram till 2 januari. Nu blir inte flickorna glada eller åtminstone blir deras nyårsfirande lugnare. Dessutom påverkar det deras årsinkomst då årets resterande inkomster erhålls först i januari, blir ju lätt lite kast i skatteprocenterna på så vis.
Vågar inte betala utan att det överenstämmer med redovisningen för rubbas systemet så är det inte lätt att reda upp, det har jag bittert fått erfara efter införandet av skattekontot.

Serviceavbrottet kunde gott ha hållits i början av året, det är ju viktigare att allt fungerar inför årskiftet än de första dagarna på nytt år. Men det är väl ingen som bryr sig ifall problemen ger företagarna några sömnlösa nätter, bara skatterna och avgifterna trillar in.

Gladde mig åt att få de sista kålrötterna skördade idag men detta förstörde nog humöret för resten av året. 🙁