30 maj, 2019 av

39,5 timmar….

….lång blev slutspurten med vintertida dokumentövervakningen.

Jag har åter varit lite frånvarande här på bloggen vilket jag beklagar. Naturligtvis har det varit bråttom som det ska vara så här i vårbrukstider men jag borde väl ändå ha fått till några rader. Sjukdomsfall i familjen har också påverkat skrivlusten men största orsaken är nog att jag fick en överdos skrivbordsjobb i samband med färdigställandet av dokumenten för den vintertida stödövervakningen.

Jag hade ju helgårdsgranskning i fjol och har förstås varit medveten om att uppgifterna i skiftesvisa dokumentationen skulle lämnas in för granskning. Har under vintern fått några påstötar från berörda tjänstemän på TE-centralen här i Österbotten men det har ju varit så mycket annat att göra så jag har föst uppdraget framåt i tiden. Uppdateringen av dikesföretagets delägarlängd, frugans hjärntumör, upparbetande av vindfallen och annat har ju känts viktigare än improduktivt pappersarbete. Måste till först ändå ge en eloge åt tjänstemännens för deras tålamod men till sist kom deadline också obönhörligen emot för deras del. Ett sista datum sattes till fredag 10 maj men även det lyckades jag rucka på för jag menade att dom antagligen inte gör nåt åt saken under morsdagshelgen. Det var ju vackert vårbruksväder dagarna innan morsdag medan regn utlovats under helgen. Så var också fallet så jag fick ytterligare 2 dagar tilläggstid av dom förstående byråkraterna 🙂

Nu är det ju inte så att jag skulle ha saknat behövliga uppgifter utan snarare så att dom inte var i sådan form att någon annan än jag själv kunde tyda anteckningarna. Så jobbet bestod egentligen av att från mina anteckningar i dagboksform sammanställa de så kallade skifteskorten vilket jag tänkte att blir lämpligt nån kall vinterdag då det inte går att göra så mycket annat, nu kom det inga dylika dagar senaste vinter. Och helst önskade man sig dokumentationen i elektronisk form. Jag har ett dataprogram till förfogande men har inte just använt det då det inte fungerat så bra i min diversifierade produktion av en massa underliga specialväxter.

Under julen började jag således mata in grunduppgifterna i dataprogrammet men stötte på patrull och lade jobbet åt sidan i väntan på att helgerna skulle passera. Men sen kom det som sagt annat emot. Någon enstaka vinterkväll har jag skrivit ner lite men det mesta blev lämnat till slutspurten under morsdagshelgen. Det visade sig vara lite mera jobb än beräknat så jag satt nonstop (med någon kortare mat- och drickapaus emellan samt en timmes besök hos rara mor, det var ju ändå morsdag) i 39,5 timmar innan jag hade det så pass att jag kunde mejla in dokumenten. Äldsta dottern kom till undsättning för att hjälpa till så att jag inte i misstag skulle nicka till under småtimmarna. Jag hade i början räknat med 120-150 sidor text men tröttnade litet mot slutet så en del oviktigare uppgifter lämnades bort varpå det stannade vid 96 sidor.

”Domen” kom på posten häromdagen och det fanns inget att anmärka vilket var tacksamt med tanke på uppoffringen. Till och med gödselanvändningen överensstämde med lagerbokföringen och inköpta gödselmedel trots att jag i hastigheten glömde att köra en korsgranskning av uppgifterna.

Så här i efterklokhetens anda funderar man om det kunde göras på annat sätt, det är ju lite horribelt att hålla ett arbetspass som motsvarar en vanlig arbetares hela veckoarbetsinsats.

Jag har nu när jag av nödtvång satt mig in lite bättre i skiftesvisa dataprogrammet försökt att dagligen mata in vad som görs. Men det har visat sig vara svårt att efter en lång arbetsdag hålla sig vaken ytterligare nån timme för att få allt dokumenterat så jag har nog fått komplettera med mitt tidigare använda system som att under arbetets gång fotografera och i telefon banda in röstmeddelanden vilket med dagens teknik relativt bra går att göra under arbetets gång. Ska man dokumentera allt vad jag och mina anställda gör under en arbetsdag under säsong så borde man helst ha en sekreterare på heltid.

Min fråga till dem av mina kolleger som följer oss på bondbloggen är ”hur gör Ni för att enklast uppfylla dokumentationskraven?”

8 februari, 2019 av Nisse

Massutrotning av bönder

Vi skall inte syssla med politik här utan mest med bondens vardag. Nu har i alla fall Karhinen kommit med ett förslag som har en extrem inverkan på vår hela existens.

Att föreslå att man måste ha 20 000 euro i försäljningsinkomst visar att typen ifråga inte har en blekblå aning om jordbrukets villkor idag – eller så vill han helt enkelt ta kål på de flesta bönder och med dem landsbygden. Det luktar neoliberalism värre än i en dyngdal. Ge allt åt dem som har och ta kål på alla de små och svaga.

Det gör detsamma vilka andra förslag typen ifråga har – det är tydligen felaktig inställning från början till slut. Som Per skrev i en kommentar så är det som om varje kommun skulle ta livet av de allra svagaste och sjukaste och sedan dela besparingarna mellan de rikare.

Förslaget blir inte bättre av att man minskar gränsen för inkomsterna för tänkesättet är fel. I stället för att ta livet av de flesta bönderna så borde man öka antalet bönder. Det är inte frågan om att enskilda storbönder skall få mera utan man borde sikta in sej på att ge en dräglig inkomst åt landsbygdens majoritet. Givetvis behövs det andra inkomster och det borde man uppmuntra i stället för att ta till den ekonomiska piskan – eller snarare strypsnaran.

Vi behöver många bönder för att hålla byarna levande. Även om de har andra inkomster än jordbruk. Annars går det som i Sverige där byarna står tomma och en ensam bonde kör över allting med gigantiska maskiner nån dag om året. Själv har han flyttat till staden

Utan bönder dör byarna ut så småningom eller blir sommarstugor för stadsborna. Det är inget fel om våra barn jobbar på distans med andra saker – tvärtom är det mycket bra så länge de bor kvar i byn.

En bonde måste numera ha flera inkomstkällor och dessutom göra en massa själv. Han har inte råd att köpa och låta andra reparera. Men kan han göra allt själv så klarar han sej ganska bra. Det syns förstås inte i de ekonomiskt enkelspåriga byråkraternas statistik. En inkomst på 2000 euro från jordbruket kan späs på med 5000 från skogen och en hel del från snöröjning, byggarbete och annat så att det tillsammans blir en dräglig inkomst. Inte för en stadsbo med tummen mitt i handen som inte kan göra nånting alls själv men det kan räcka bra till för en händig bonde. Vi går tillbaka till allt mer självhushållning.

Sedan borde man fundera på krisförsörjningen också. En litet antal stora bönder som är helt beroende av importerad energi och gödsel klarar inte av en kris. Förslaget luktar ökade risker. På börsen följs höga inkomster alltid av ökade risker. Det gör inget så länge det är fråga om pengar men då maten tar slut så är det allvarligt.

Karhinen borde skickas till Wall Street där han gör mindre skada – åtminstone för vanligt folk. Det är inte första gången som man försöker ta bort hela jordbruket men intressant är att vi har en centerpartist som statsminister då det här förslaget kommer. ”Böndernas” parti är dött och snart begravet. Bönderna också om det här går igenom. Centern byter väl snart namn också.

Det talas om självhushållning, återanvändning, mångsidighet och minskat importberoende. Det här förslaget går stick i stäv mot allt sådant och tar bort en viktig resurs, dvs. bondekåren och leder till ensidighet, ökade risker och tömning av landet utanför Ring III. Skrota det !

7 februari, 2019 av

Karhinens rapport.

Ögnade som hastigast (hoppas på en svensk version för noggrannare läsning) igenom Reijo Karhinens rapport och finner kravet på 20000€ i försäljningsinkomster för beviljande av stöd ganska intressant. Kommentarerna under artikeln var dock inte nådiga men undrar om alla förstått att det var försäljningsintäkterna och inte nettointäkterna som avsågs. Rätt mycket byråkrati kunde förenklas med en dylik regel, areal, ålder och många andra krav kunde slopas. Sen kunde det kanske införas ett maxtak också? Eller vad tycker Ni? Är 20000 rätt nivå?

14 juni, 2017 av Nisse

Effektiv byråkrati

Man har många gånger svurit ve och förbannelse över byråkratin så det är inte mer än rätt att för en gångs skull ge en ros åt dem som byggt upp det elektroniska stödansökansystemet. Vi har ganska enkel spannmålsodling men i alla fall så tog det inte många minuter att fylla i ansökan. Jag bara kopierade fjolårets uppgifter och ändrade det som behövdes.

Nytt för i år var att äppelodlingen för första gången kom med. Och så blev jag positivt överraskad att jag kunde logga in med bankkoderna i stället för de förbaskade Katso-koderna som jag osat svavel över i många år. I fjol gav jag mycket arg feedback om den saken och Hast Du mir gesehen ? – de har tagit bort dem. Man behövde alltså Katsokoder för en sammanslutning som ju vårt jordbruk numera är.

 

28 april, 2017 av

Miljötentamen.

Om man skulle försöka se om man klarar den där tenten nu då? Inte många dagar kvar och bäst vad det är så kapsejsar datorn och då blir det väl inget vårbruk i år. Får väl konsultera Nisse om jag hudar i testet.

Vill bara med detta påminna dem som har den ogjord att det börjar bli dags. Sist jag besökte sidan hade närmare 90% klarat provet så vi senfärdiga är inte så många ändå.

Wish me luck!

10 april, 2017 av Nisse

Byråkratexamen

Så har jag äntligen tagit mej samman och avlagt ”miljöersättningstentamen” för att ”uppfylla det utbildningskrav som är ett villkor för miljöersättningsåtgärden balanserad användning av näringsämnen”. Jag missade av nån anledning den kurs som ordnades i januari av producentförbundet så jag avlade nättentamen. Och det var en ruskig uplevelse.

Jag trodde det skulle komma frågor som hur breda skyddremsor det behövs och liknande praktiska saker. Sådana fanns också men det var en hel del fullständigt onödigt byråkrattjafs som inte intresserar nån annan än ett par-tre byråkrater i hela landet. Vem tusan bryr sej om  vilka direktiv och lagar som villkoren bygger på ? Vad vi behöver veta är VILKA villkoren ÄR. Bara insnöade kommateckensoptimerare har något som helst intresse av ännu snårigare texter än de tjocka guider som vi måste läsa igenom.

Jag gillar de gamla landskapslagarna från vikingatiden som hade ett mycket kort och kraftigt språk av typen ”Nöd bryter lag”. I ställer för att skriva allt längre och mera invecklade direktiv så skulle byråkraterna sätta sin arbetstid på att skapa korta direktiv. Varför inte skriva ”Spruta inte i diket” eller ”Sätt 10 % i grönträda”. Nu finns det en massa olika vallar som alla är exakt desamma – utom i byråkraternas papper där de kan ha en mängd olika beteckningar.

Och så eländet med ”miljöförbindelse” och ”miljöavtal”. Om man räknar ut hur mycket förlorad arbetstid som det går åt att en massa människor sitter och funderar på vilka skillnaderna är så blir det dyra begrepp. Men byråkraterna behöver inte betala det ur egen ficka. Hmm, kanske man borde ändra systemet så att de skulle vara ersättningsskyldiga då de hittar på nya begrepp som slösar bort folks tid …

Stödbyråkratin har ”förenklats” nu i flera omgångar så den blivit riktigt krånglig. I förra Landsbygdens Folk såg jag att EUministrar vill ha enklare CAP men om man ser på tidigare ”förenklingar” så kan vi vänta oss ännu mera krångel …

Jag klarade nättentamen med 19 poäng av 25 möjliga (15 är gränsen) men är fortfarande arg. Inte vet jag heller mycket mera om villkoren än förut. De elektroniska guiderna som man måste läsa är riktigt dåliga och det är svårt att hitta de uppgifter man behöver. Varför inte skapa ett program som leder en in på de frågor man behöver ? Det finns sådana program så det är bäst att inte börja skapa egna. Då kunde man lämna bort all onödig information som bara råddar till allting. Nu har man bara tagit den tryckta texten och satt ut den som en PDF men i motsats till pappersversionen så kan man inte bläddra i PDF-versionen.

Ministerierna borde inte få sköta informationen för de är hopplösa byråkrater men lantbrukssällskapet har  kompetenta personer som vet vilka saker man skall ta upp så att bonden får den information han mest behöver. Jag har varit på byråkraternas ”informationstillfällen” där de bara läst innantill i de tjocka guiderna (vilket man kan göra hemma lika bra) och jag går inte mera på sådana tillfällen. Däremot tänker jag besöka lantbrukssällskapets tillfälle. Synd att jag missade januaritillfället.

Som litet motvikt måste jag ännu berömma de nya stödansökningssystemen. Jag kan kopiera fjolårets uppgifter med en knapptryckning och sedan ändra bara det som behöver ändras. Mycket smidigt. Systemet kollar också att allt är rätt ifyllt så man lär sej samtidigt en hel del.

Nu skall jag dricka kaffe och lugna ner mej och sedan fundera ut vad som behöver göras härnäst. Skogsarbete går inte eftersom det är för varmt idag men jag såg nyss att det kan bli kallt till slutet på veckan så än ställer jag inte undan motorsågen. Det finns en hel del aspar och björkar som borde tas bort även om jag fick de största i går morse. Få se om det blir ett kallt april efter det varma mars ? Men bättre kyla i april än i maj.