Karhinens rapport.

Ögnade som hastigast (hoppas på en svensk version för noggrannare läsning) igenom Reijo Karhinens rapport och finner kravet på 20000€ i försäljningsinkomster för beviljande av stöd ganska intressant. Kommentarerna under artikeln var dock inte nådiga men undrar om alla förstått att det var försäljningsintäkterna och inte nettointäkterna som avsågs. Rätt mycket byråkrati kunde förenklas med en dylik regel, areal, ålder och många andra krav kunde slopas. Sen kunde det kanske införas ett maxtak också? Eller vad tycker Ni? Är 20000 rätt nivå?

Växtföljdsplaner.

Om en vecka ska åter ett nytt påfund i byråkrativäg vara insänt till landsbygdsmyndigheten….. det vill säga den 5-åriga växtföljdsplanen. En plan som mest lär vara till för att hålla oss bönder sysselsatta eftersom vi inte behöver följa den på något vis. Med snöflingorna dalande utanför fönstret tänkte jag ta tjuren vid hornen och göra den redan ikväll……. joo Ni läste rätt…… en hel vecka på förhand 🙂

Men om jag nu en gång ville, njaa egentligen ville jag ju inte, så ville inte myndigheterna vara mig behjälplig ikväll i alla fall. Växtföljdsplanen ska nämligen börja med året som gick alltså 2015 och jag tänkte att fjolårets växtförteckning får jag kanske enklast ut från Vipun men nu ville inte Vipun ens släppa in mig utan meddelar att utrymmet inte räcker till. Nu är det bara det att jag inte vet vilket utrymme som avses? Mitt utrymme i cybervärlden, i mitt huvud eller utrymmet i min dator? Tänkte att det kanske är lättast att åtgärda det sistnämnda och avinstallerade några mindre nödvändiga program och fick några gigan till förfogande men inte hjälpte det, så växtföljdsplanen får nog bli ogjord även ikväll. Sparar energin till morgondagens kålpackande istället!

Någon som blir klokare av följande meddelande?
Någon som blir klokare av följande meddelande?

Kartritarbonde.

Det är ju en hel del nytt i årets stödansökan så jag har under påsken vid sidan om plantuppdrivningsarbetet försökt sätta mig in hur det är tänkt att det ska gå till i år. Bland annat det här kartritandet som jag bävade för redan i höstas och som i digital form är helt nytt för i år vågade jag inte lämna tills senare, speciellt efter att ha tagit del av andras erfarenheter. Lite skolning i ritandet hade nog inte skadat men tyvärr var funktionen inte klar då vi höll vår blankettskolning så nu blir det att via försök och misstag lära sig hur det går till. Den finskspråkiga instruktionsvideon som ingår var inte till desto större hjälp i mitt fall, kanske hade det varit lättare med en på eget modersmål. Nåå, jag har alltid varit intresserad av att lära mig nytt så nog skall detta också väl fås att löpa så småningom, men det tar onekligen lite tid. Jag har använt kartprogram i skiftesvisa bokföringsprogrammet tidigare men det här avvek en hel del. Kanske hade det varit lättare utan tidigare erfarenheter man vill ju till först försöka på samma sätt som man tidigare gjort.

Kartritande.

När jag försökte rita in ett basskifte ända till basskiftesgränsen lyckades jag ganska bra men i de fall jag försökte rita in ett jordbruksskifte inuti ett basskifte så gick det inte lika lätt. Det tog en tid innan det gick upp för mig att det inte gick att ansluta direkt till ett intilliggande jordbruksskifte utan  skiftet måste ritas bredvid den rätta platsen och efteråt flyttas till rätt plats. Sätter in ett par videor som visar skillnaden, hoppas att de kan vara till nytta för andra med samma problem. Problemet med att rita in vid sidan om är att det efteråt inte går att få måttangivelserna synliga som stöd från tidigare fältmätningar det är bara under ritningsfasen som hjälpmåtten finns med. Att det sen blir liv i skärmen och kursor samt kartbotten får egna viljor kryddar ju tillvaron ytterligare liksom att hela basskiftet blir vitt utan möjlighet till hållpunkter från flygfotot. Men vi försöker vidare….. framkommer det mera lärospån kan jag ju försöka dela med mig 🙂

Den från i fjol välbekanta rutan verkar vara aktuell också i år :(  Det blir mycket kaffe under tiden man väntar.
Den från i fjol välbekanta rutan verkar vara aktuell också i år 🙁 Det blir mycket kaffe under tiden man väntar.

Kartritningsförsök 1. (klicka på länk för att öppna videon)

Kartritningsförsök 2. (klicka på länk för att öppna videon)

Hade det varit bättre utanför EU?

Ja det är svårt att veta, bondelivet utanför EU inte helt problemfritt det heller, hittade följande från Norge . Klippet innehåller ett och annat matnyttigt för våra riksdagskandidater med 🙂

 

Aj joo, av frustrationens följder tänkte jag helt glömma bort att önska god fortsättning på påsken. Man blir ju lite uppslukad av allt som står inför dörren vid start av ny odlingssäsong så att ovidkommande småsaker som påsk inte noteras desto vidare. Glad Påsk?