Invigning av hallen fortsätter.

Jag lovade i samband med invigningsfesten i somras att närmare beskriva återuppbyggnaden. Det tog visst lite tid men så här inför ny odlingsäsong är det bäst att stöka undan sånt som är på hälft och kom då att tänka på det här. Bättre sent än aldrig.

Här fortsätter så den utlovade beskrivningen av återuppbyggandet av produktionshallen i bildform.

En av smältande plast från kablar och plast i taket brandskadad hand och underarm får representera de kroppsliga skadorna i samband med branden. Märkligt nog blev det inga större skador trots att jag endast iklädd småbyxor sprang fram och tillbaka i hallen bland glassplitter och nedfallande kabelhyllor och lysrör.
En av smältande plast från kablar och plast i taket brandskadad hand och underarm får representera de kroppsliga skadorna i samband med branden. Märkligt nog blev det inga större personskador trots att jag endast iklädd småbyxor sprang fram och tillbaka i hallen bland glassplitter och nedfallande kabelhyllor och lysrör. Hög skyddsängelsfaktor 🙂
Av den brunna hallen återstod inte mycket. En otrolig hetta så stark att till och med bergullen "brann".
Av den brunna hallen återstod inte mycket. En otrolig hetta, så stark att till och med bergullen “brann”.
Det blev åtskilliga ton osorterbara brandrester att transportera bort.
Det blev åtskilliga ton osorterbara brandrester att transportera bort.
Växthusets plast smalt av värmen men tack vare att vinden låg på från växthuset klarade det sig från totalförstörelse.
Växthusets plast smalt av värmen men tack vare att vinden låg på från växthuset klarade det sig från totalförstörelse.
En hel del byggnadsmaterial till den påbörjade husrenoveringen förstördes också.
En hel del byggnadsmaterial till den påbörjade husrenoveringen förstördes också.
Jaktföreningens slakthus fick vi hyra in oss i under återuppbyggnadstiden.
I jaktföreningens slakthus fick vi hyra in oss under återuppbyggnadstiden.
Visst var det trångt men tack vare kundernas flexibilitet var det möjligt att sälja bort så mycket som möjligt under hösten för att minska på lagerbehovet.
Visst var det trångt men tack vare kundernas flexibilitet var det möjligt att sälja bort så mycket som möjligt under hösten för att minska på lagerbehovet.
Ett tomt svinhus i grannbyn fick fungera som lager för det som vi inte fick sålt direkt från åkern. Tack vare stabilt kall vinter fungerade lagringen hyffsat.
Ett tomt svinhus i grannbyn fick fungera som lager för det som vi inte fick sålt direkt från åkern. Tack vare stabilt kall vinter fungerade lagringen hyffsat.
Utan vänners och kollegors hjälp hade nog inte skörden kunnat tas om hand. Eller som här på bilden beredas för försäljning.
Utan vänners och kollegors hjälp hade nog inte skörden kunnat tas om hand. Eller som här på bilden beredas för försäljning.
Den första snön lägger sig över brandplatsen....
Den första snön lägger sig över brandplatsen….
....samtidigt som byggplaneringen börjar vara klar.......
….samtidigt som byggplaneringen börjar bli klar…….
....och samtidigt som vintern anlände kom återuppbyggnaden igång, börjandes med reparation av värmecentralen. Det behövdes ju värme till bostaden nu när det blev kallare.
….och samtidigt som vintern anlände kom återuppbyggnaden igång, börjandes med reparation av värmecentralen. Det behövdes ju värme till bostaden nu när det blev kallare.
Vintermurning under presenning med tilläggsvärme.......
Vintermurning under presenning med tilläggsvärme…….
När bränsleförbrukningen till byggvärmarna började röra sig om 200-300 L/dygn fick vi lov att avbryta murningen i väntan på varmare tider.
…men när bränsleförbrukningen till byggvärmarna började röra sig om 200-300 L/dygn fick vi lov att avbryta murningen i väntan på varmare tider.
Träbyggandet kunde dock fortgå tack vare köldhärdiga byggare.
Träbyggandet kunde dock fortgå tack vare köldhärdiga byggare.
Stor del av takkonstruktionen byggdes på marknivå......
Stor del av takkonstruktionen byggdes på marknivå……
...för att sen lyftas på plats.
…för att sen lyftas på plats.
Snart har vi åter tak över huvudet på en del av byggnaden :)
Snart har vi åter tak över huvudet på en del av byggnaden 🙂
Väntan på värmen blev lång, först i medlet av mars kunde murningen återupptas.
Väntan på värmen blev lång, först i mars kunde murningen återupptas.
Sista tegelstenen i brandsektioneringen läggs på plats.
Sista tegelstenen i brandsektioneringen läggs på plats.
Resten av taket monterat.
Resten av taket monterat.
Inrednings- och installationsarbete tar vid.....
Inrednings- och installationsarbeten tar vid…..

 

.......
……. golvvärmen monteras….
.....och nytt golv gjuts på det gamla.
…..och nytt golv gjuts på det gamla.
Montering av brädslåning ......
Montering av resterande brädslåning ……
....och dörrar.....
….och dörrar…..
..... och läggning av ny asfalt.
….. samt läggning av ny asfalt.
Montering av tvätt- och sorteringslinje.
Montering av tvätt- och sorteringslinje……
.... och luftkanaler till golvtorken.
…. och luftkanaler till golvtorken.
En dylik dag med byggare, rör-, kyl-, el- och elektronikmontör på plats samtidigt blir det många som rycker en i armen och vill ha anvisningar om ett och annat gäller det att hålla reda på vem man pratar med :)
En dylik dag med byggare, rör-, kyl-, el- och elektronikmontör på plats samtidigt blir det många som rycker en i armen och vill ha anvisningar om ett och annat. Då gäller det att hålla reda på vem man pratar med 🙂
Isolering av mellanbjälklag.
Isolering av mellanbjälklag.
Påfyllning av kylmedia.
Påfyllning av kylmedia.
Lite på 14 månader efter branden kan det nya lagret tas i användning.
Lite på 14 månader efter branden kan det nya lagret tas i användning.
Driftcentrum återställt :)
Driftcentrum återställt 🙂

Än en gång TACK till alla som på sätt eller annat hjälpt till under projektets gång och uppmuntrat oss till att orka fortsätta produktion.